Båttransporter i Vilhelmina, (20) resultat


Wisaik åkeri ab  
Kartstigen 2, 912 33 Vilhelmina

094055350 eller 0940-55350 (Med prefixet)

Vilhelmina schakt & transport ab  
Ekorrv. 2, 912 32 Vilhelmina

094055794 eller 0940-55794 (Med prefixet)

Vesto, ab  
Dalasjö 101 b, 912 90 Vilhelmina

0702011044 eller 070-2011044 (Med prefixet)


Rolf mattsson åkeri ab  
Granv. 32, 912 32 Vilhelmina

0702756155 eller 070-2756155 (Med prefixet)

Roger bergströms åkeri  
Malgovik 149, 912 91 Vilhelmina

094020175 eller 0940-20175 (Med prefixet)

P. sundquist åkeri, ab  
Malgovik 74, 912 91 Vilhelmina

0706973196 eller 070-6973196 (Med prefixet)

Of åkeri ab  
Örtstigen 26, 912 33 Vilhelmina

0706327789 eller 070-6327789 (Med prefixet)


Lövlidens traktor & transport ab  
Fjällg. 20, 912 33 Vilhelmina

0703459782 eller 070-3459782 (Med prefixet)

Lennart eliassons åkeri ab  
Kartstigen 7, 912 33 Vilhelmina

0703483236 eller 070-3483236 (Med prefixet)

Lars rönnbergs åkeri ab  
Bäsksele 17, 912 90 Vilhelmina

0706572744 eller 070-6572744 (Med prefixet)

Kranbils transporter i vilhelmina ab  
Tallåsv. 13, 912 31 Vilhelmina

0703168329 eller 070-3168329 (Med prefixet)

Isaksson, robert  
Fjällg. 22, 912 33 Vilhelmina

0702370501 eller 070-2370501 (Med prefixet)

Inlandspilen  
Lövliden 201, 912 92 Vilhelmina

094055705 eller 0940-55705 (Med prefixet)

Inlandsfrakt ab  
Terminalg. 5, 912 32 Vilhelmina

094014903 eller 0940-14903 (Med prefixet)

Harald jakobssons godstrafik ab  
Videv. 64, 912 32 Vilhelmina

094055223 eller 0940-55223 (Med prefixet)

Hambergs åkeri ab  
Föreningsg. 9, 912 32 Vilhelmina

0703401114 eller 070-3401114 (Med prefixet)

F eliasson mek & åkeri ab  
Malgovik 261, 912 91 Vilhelmina

0703447194 eller 070-3447194 (Med prefixet)

Emil jonssons åkeri ab  
Skolg. 20, 912 33 Vilhelmina

0702572712 eller 070-2572712 (Med prefixet)

Åslunds åkeri, traktor och gräv ab  
Ekorrv. 6, 912 32 Vilhelmina

0706562554 eller 070-6562554 (Med prefixet)

Åke perssons åkeri i vilhelmina ab  
Gammelbränna, 912 93 Vilhelmina

0940484034 eller 0940-484034 (Med prefixet)