Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Västerås, (111) resultat


Vretens korttidshem  
Cedergatan 4, 723 37 Västerås

021390434 eller 021-390434 (Med prefixet)

Vita nova utslussboende  
Plåtslagarg. 1 c, 723 35 Västerås

021390517 eller 021-390517 (Med prefixet)

Visthusgatans gruppbostad  
Visthusg. 2, 724 81 Västerås

021398677 eller 021-398677 (Med prefixet)


Vingar ab  
Arosvägen 40, 722 17 Västerås

021146012 eller 021-146012 (Med prefixet)

Vildrosens servicebostad  
Vildrosg. 41, 722 44 Västerås

021394018 eller 021-394018 (Med prefixet)

Vetterslundsgatans psykiatriboende  
Vetterslundsg. 3, 724 62 Västerås

021398638 eller 021-398638 (Med prefixet)

Vera socialatjänster, ab  
Östermalmsg. 17 g, 722 14 Västerås

0768101045 eller 076-8101045 (Med prefixet)


Västerås stad mottagning individ och familj  
Ingenjör bååths g. 5, 722 12 Västerås

021390000 eller 021-390000 (Med prefixet)

Välljärnsgatans gruppbostad  
Välljärnsg. 494, 724 73 Västerås

021397741 eller 021-397741 (Med prefixet)

Vallby stödboende  
Allmogeplatsen 35, 724 80 Västerås

021391469 eller 021-391469 (Med prefixet)

Vallby gränd gruppbostad  
Vallbygränd 36, 724 80 Västerås

021398760 eller 021-398760 (Med prefixet)

Utmarksgatans gruppbostad  
Utmarksg. 17, 723 35 Västerås

021391809 eller 021-391809 (Med prefixet)

Ungdomsboendet jonas  
Jonasborgsv. 6 b, 723 41 Västerås

021393990 eller 021-393990 (Med prefixet)

Trumslagarbackens äldreboende  
August palms v. 12, 724 64 Västerås

021170650 eller 021-170650 (Med prefixet)

Tre små hus gruppboende  
Plåtverksg. 187, 724 79 Västerås

021398493 eller 021-398493 (Med prefixet)

Träffpunkten sam  
Adelsög. 6, 723 34 Västerås

021390438 eller 021-390438 (Med prefixet)

Tråddragargatans gruppbostad  
Tråddragarg. 31, 723 37 Västerås

021391016 eller 021-391016 (Med prefixet)

Timtalunds ålderdomshem  
Lagmansg. 25 b, 724 75 Västerås

021394152 eller 021-394152 (Med prefixet)

Talltorpsgatans gruppbostad  
Talltorpsg. 1, 723 50 Västerås

021390760 eller 021-390760 (Med prefixet)

Svarvargatans psykiatriboende  
Svarvarg. 13, 723 37 Västerås

021398347 eller 021-398347 (Med prefixet)