Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Värnamo, (25) resultat


Sis lvm-hem fortunagården  
Doktorsg., 331 52 Värnamo

0104536800 eller 010-4536800 (Med prefixet)

Servicebostad rydgatan  
Rydg. 7, 331 50 Värnamo

0370378187 eller 0370-378187 (Med prefixet)

Rörstorpsgården kök  
Ringv. 36, 331 43 Värnamo

0370377441 eller 0370-377441 (Med prefixet)


Råd och behandlingsenheten  
Finng. 17, 331 34 Värnamo

0370377018 eller 0370-377018 (Med prefixet)

Plocket värnamo kommun  
Expov. 1, 331 42 Värnamo

0370377704 eller 0370-377704 (Med prefixet)

Omsorgsförvaltning vård och rehab värna kommun  
Kyrktorget 1, 331 31 Värnamo

0370377455 eller 0370-377455 (Med prefixet)

Mercantus ab  
Rolstorp strandängen 1, 331 97 Värnamo

0370301570 eller 0370-301570 (Med prefixet)


Luddö särskilt boende kök  
Brunnsg. 6, 331 33 Värnamo

0370378079 eller 0370-378079 (Med prefixet)

Linneberg särskilt boende kök  
Bolav. 105, 331 53 Värnamo

0370377546 eller 0370-377546 (Med prefixet)

Linneberg 4a och 4 b särskilt boende  
Bolav. 105, 331 53 Värnamo

0370377578 eller 0370-377578 (Med prefixet)

Korttidshem strömgården  
Egnahemsv. 22, 331 52 Värnamo

0370378155 eller 0370-378155 (Med prefixet)

Gruppbostad vråenvägen  
Vråenv. 23, 331 41 Värnamo

0370378179 eller 0370-378179 (Med prefixet)

Gruppbostad växjövägen  
Växjöv. 11, 331 32 Värnamo

0370378171 eller 0370-378171 (Med prefixet)

Gruppbostad rörestorpsgården 4  
Ringv. 36, 331 43 Värnamo

0370377552 eller 0370-377552 (Med prefixet)

Gruppbostad parkgatan  
Parkg. 7, 331 30 Värnamo

0370377757 eller 0370-377757 (Med prefixet)

Gruppbostad ouchterlonygatan  
Ouchterlonyg. 18, 331 31 Värnamo

0370378174 eller 0370-378174 (Med prefixet)

Gruppbostad och korttidsbostad skogslyckan  
Vråenv. 15, 331 41 Värnamo

0370378177 eller 0370-378177 (Med prefixet)

Gruppbostad myntgatan  
Myntg. 3, 331 30 Värnamo

0370378173 eller 0370-378173 (Med prefixet)

Gruppbostad gränsgatan  
Gränsg. 63 i, 331 52 Värnamo

0370378176 eller 0370-378176 (Med prefixet)

Gruppbostad egnahemsvägen  
Egnahemsv. 20, 331 52 Värnamo

0370378178 eller 0370-378178 (Med prefixet)