Fritidsgård i Upplands väsby, (43) resultat


Vittra i väsby  
Drabantv. 3, 194 49 Upplands väsby

0859421360 eller 08-59421360 (Med prefixet)

Vikskolan  
Virav. 4, 194 55 Upplands väsby

0851067721 eller 08-51067721 (Med prefixet)

Sverigefinska skolan i upplands väsby  
Ryttargatan 275, 194 71 Upplands väsby

0859080991 eller 08-59080991 (Med prefixet)


Odenslunda skola  
Eddav. 1, 194 63 Upplands väsby

0851067701 eller 08-51067701 (Med prefixet)

Måbra förskolor ab  
Björnbärsv. 12, 194 65 Upplands väsby

0859073266 eller 08-59073266 (Med prefixet)

Grundskola runbyskolan  
Lövstav. 1, 194 47 Upplands väsby

0859097350 eller 08-59097350 (Med prefixet)

Grundskola breddenskolan  
Bergsyrav. 3, 194 64 Upplands väsby

0859093115 eller 08-59093115 (Med prefixet)


Grundskola bollstanäs skola  
Stora v. 80, 194 68 Upplands väsby

0859097356 eller 08-59097356 (Med prefixet)

Fritidshem vintergården  
Bergsyrav. 3, 194 64 Upplands väsby

0859097898 eller 08-59097898 (Med prefixet)

Fritidshem runby  
Lövstav. 1, 194 47 Upplands väsby

0859097955 eller 08-59097955 (Med prefixet)

Frestaskolan och fritidhem  
Älvhagsv. 15, 194 54 Upplands väsby

0851067721 eller 08-51067721 (Med prefixet)

Förskolan visselpipan  
Holmv. 23, 194 35 Upplands väsby

0859070362 eller 08-59070362 (Med prefixet)

Förskolan stallet  
Prästgårdsv. 2, 194 41 Upplands väsby

0725537620 eller 072-5537620 (Med prefixet)

Förskolan solkatten  
Ardennerg. 1, 194 73 Upplands väsby

0859000071 eller 08-59000071 (Med prefixet)

Förskolan smedby hage  
Sadelg. 258, 194 72 Upplands väsby

0859073559 eller 08-59073559 (Med prefixet)

Förskolan skrindan  
Ryttarg. 96, 194 71 Upplands väsby

0859070256 eller 08-59070256 (Med prefixet)

Förskolan skogstorp  
Skogstorpsv. 1, 194 53 Upplands väsby

0851067760 eller 08-51067760 (Med prefixet)

Förskolan senapskornet  
Stallg. 7, 194 32 Upplands väsby

0852235594 eller 08-52235594 (Med prefixet)

Förskolan regnbågen  
Bromsbodav. 17, 194 42 Upplands väsby

0859073832 eller 08-59073832 (Med prefixet)

Förskolan halsbandet  
Hasselg. 2, 194 37 Upplands väsby

0859088684 eller 08-59088684 (Med prefixet)