Fritidsgård i Trollhättan, (60) resultat


Välkomsten trollhättans stad  
Hagtornsstigen 16, 461 43 Trollhättan

0520497287 eller 0520-497287 (Med prefixet)

Tellus fritidshem  
Vattuv. 1 -5, 461 59 Trollhättan

0520496416 eller 0520-496416 (Med prefixet)

Syltesskolan 7-9  
Nyckelpigev. 1, 461 67 Trollhättan

0520497489 eller 0520-497489 (Med prefixet)


Stavreskolan  
Berghällsv. 9, 461 40 Trollhättan

0520497496 eller 0520-497496 (Med prefixet)

Skoftebyskolan  
Kasv. 2, 461 55 Trollhättan

0520496074 eller 0520-496074 (Med prefixet)

Nya skolan  
Pettersbergsv. 1, 461 53 Trollhättan

0520520200 eller 0520-520200 (Med prefixet)

Nya skolan  
Sörvallav. 12, 461 54 Trollhättan

0520520200 eller 0520-520200 (Med prefixet)


Nova fritidshem  
Vattuv. 1 -5, 461 59 Trollhättan

0520496415 eller 0520-496415 (Med prefixet)

Maximal fritid  
Berg sopemaden 2, 461 94 Trollhättan

0520499021 eller 0520-499021 (Med prefixet)

Lextorpsskolan  
Lextorpsv. 249, 461 63 Trollhättan

0520497228 eller 0520-497228 (Med prefixet)

Karlstorpsskolan  
Karlstorpsv. 18, 461 53 Trollhättan

0520496299 eller 0520-496299 (Med prefixet)

Hälltorpsskolan, förskola mioäpplet  
Ingrid marievägen 70, 461 58 Trollhättan

0520495000 eller 0520-495000 (Med prefixet)

Fridaskolan  
Idrottsv. 26, 461 40 Trollhättan

0520470800 eller 0520-470800 (Med prefixet)

Frälsegårdsskolan  
Hovslagareg. 1 -3, 461 62 Trollhättan

0520496355 eller 0520-496355 (Med prefixet)

Förskola vitsippan  
Nysätersv. 55, 461 54 Trollhättan

0520496085 eller 0520-496085 (Med prefixet)

Förskola vällingklockan  
Slåtterv. 31, 461 61 Trollhättan

0520496111 eller 0520-496111 (Med prefixet)

Förskola tornet  
Lärketorpsv. 11, 461 73 Trollhättan

0520496137 eller 0520-496137 (Med prefixet)

Förskola toppluvan  
Skidbacksv. 2, 461 58 Trollhättan

0520496125 eller 0520-496125 (Med prefixet)

Förskola tistelstången  
Torpareg. 3, 461 62 Trollhättan

0520496115 eller 0520-496115 (Med prefixet)

Förskola stridsbergsgården  
Albertsv. 5, 461 59 Trollhättan

0520496607 eller 0520-496607 (Med prefixet)