Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Trollhättan, (68) resultat


Wikings tonårshem hvb ab  
Hullsjög. 51, 461 42 Trollhättan

0520428114 eller 0520-428114 (Med prefixet)

Violens gruppboende  
Humlev. 80, 461 65 Trollhättan

0520495407 eller 0520-495407 (Med prefixet)

Ungdomsforum, fältverksamhet, ungdomsteam  
Föreningsg. 9, 461 30 Trollhättan

0520495416 eller 0520-495416 (Med prefixet)


Tallbacken rehabcentrum  
Lasarettsv. 15, 461 52 Trollhättan

0520495034 eller 0520-495034 (Med prefixet)

Tallbacken demenscentrum  
Lasarettsv. 15, 461 52 Trollhättan

0520495005 eller 0520-495005 (Med prefixet)

Stavregården äldreboende  
Slättbergsv. 130 -138, 461 43 Trollhättan

0520495270 eller 0520-495270 (Med prefixet)

Solrosens gruppboende  
Humlev. 118, 461 65 Trollhättan

0520495480 eller 0520-495480 (Med prefixet)


Snäppans ungdomshem  
Astrakanvägen 8, 461 58 Trollhättan

052019735 eller 0520-19735 (Med prefixet)

Sis ungdomshem ljungbacken, avdelning slussen  
Kyrkbrov. 12, 461 34 Trollhättan

0104536700 eller 010-4536700 (Med prefixet)

Rödklöverns gruppbostad  
Humlev. 106, 461 65 Trollhättan

0520495408 eller 0520-495408 (Med prefixet)

Resursforum trollhättans kommun  
Gärdhemsv. 9, 461 32 Trollhättan

0520495415 eller 0520-495415 (Med prefixet)

Örtagården ensamkommande barn  
Slättbergsv. 138, 461 43 Trollhättan

0520495000 eller 0520-495000 (Med prefixet)

Näckrosens gruppboende  
Humlev. 112, 461 65 Trollhättan

0520495480 eller 0520-495480 (Med prefixet)

Lupinens gruppboende  
Humlev. 98, 461 65 Trollhättan

0520495180 eller 0520-495180 (Med prefixet)

Landbogården servicehus  
Rösev. 10, 461 94 Trollhättan

0520495124 eller 0520-495124 (Med prefixet)

Korttidsverksamhet fågelbäret  
Fågelbärsstigen 6, 461 53 Trollhättan

0520495332 eller 0520-495332 (Med prefixet)

Kortbo, ungdomsforum  
V. fjärilsv. 57, 461 64 Trollhättan

0520495328 eller 0520-495328 (Med prefixet)

Klockans gruppbostad  
Lantmannav. 109 -111, 461 60 Trollhättan

0520495135 eller 0520-495135 (Med prefixet)

Kastanjebacken äldreboende  
Slättbergsv. 130 -138, 461 43 Trollhättan

0520495279 eller 0520-495279 (Med prefixet)

Källstorpsgården äldreboende  
Strömsviksv. 99, 461 59 Trollhättan

0520495361 eller 0520-495361 (Med prefixet)