Fritidsgård i Tranås, (27) resultat


Tranås pastorat  
Majorsg. 1, 573 40 Tranås

014067400 eller 0140-67400 (Med prefixet)

Skogslund förskola daghem fritidshem  
Västra v. 10, 573 41 Tranås

014068362 eller 0140-68362 (Med prefixet)

Seniorboende gruppboende och förskola berget  
Piratens g. 9, 573 31 Tranås

014068593 eller 0140-68593 (Med prefixet)


Piraten daghem förskola fritidshem  
Piratens g. 2, 573 31 Tranås

014068367 eller 0140-68367 (Med prefixet)

Norrskolan  
Stenhuggareg. 8, 573 34 Tranås

014068600 eller 0140-68600 (Med prefixet)

Junkaremålsskolan  
Sofia dahlbergs g. 1, 573 37 Tranås

014068441 eller 0140-68441 (Med prefixet)

Junkaremålen förskola daghem fritidshem  
Sofia dahlbergs g. 1, 573 37 Tranås

014068104 eller 0140-68104 (Med prefixet)


Fröafall skola  
Väderg. 4, 573 38 Tranås

014068258 eller 0140-68258 (Med prefixet)

Förskola stoeryd  
Beckhemsv. 12, 573 42 Tranås

014068895 eller 0140-68895 (Med prefixet)

Förskola solgläntan  
Kyrkv. 7, 573 99 Tranås

014034134 eller 0140-34134 (Med prefixet)

Förskola skogslund  
Ängarydsg. 10, 573 40 Tranås

014068596 eller 0140-68596 (Med prefixet)

Förskola parken  
Parkv. 1, 573 35 Tranås

014068496 eller 0140-68496 (Med prefixet)

Förskola mostugan  
Väderg. 6, 573 38 Tranås

014068592 eller 0140-68592 (Med prefixet)

Förskola mariagården  
Majorsg. 1, 573 40 Tranås

014067418 eller 0140-67418 (Med prefixet)

Förskola lukas  
L. götg. 4, 573 39 Tranås

014015470 eller 0140-15470 (Med prefixet)

Förskola kungsparken  
N. storg. 101, 573 34 Tranås

014068656 eller 0140-68656 (Med prefixet)

Förskola junkaremålen  
Lönng. 5, 573 37 Tranås

014068101 eller 0140-68101 (Med prefixet)

Förskola fröafalls  
Väderg. 4, 573 38 Tranås

014068495 eller 0140-68495 (Med prefixet)

Förskola enebacken  
Katarp enebacken 1, 573 93 Tranås

014062125 eller 0140-62125 (Med prefixet)

Förskola brunnsparken  
Åsag. 9, 573 34 Tranås

014068594 eller 0140-68594 (Med prefixet)