Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Timrå, (17) resultat


Västernorrland utveckling & omvårdnad ab  
Köpmang. 44, 861 31 Timrå

0607015100 eller 060-7015100 (Med prefixet)

Tallnäs vård- och omsorgboenden  
Tallnäsv. 49, 861 33 Timrå

060163685 eller 060-163685 (Med prefixet)

Rehabiliteringsenheten vulkanen  
Bergsg. 2, 861 35 Timrå

060515272 eller 060-515272 (Med prefixet)


Rehabiliteringsenheten punkten  
Plåtslagarv. 3 a, 861 36 Timrå

060163237 eller 060-163237 (Med prefixet)

Merlogården vård- och omsorgsboenden  
Forellg. 1, 861 34 Timrå

060163696 eller 060-163696 (Med prefixet)

Merlogården plan 4  
Forellg. 1, 861 34 Timrå

060163699 eller 060-163699 (Med prefixet)

Merlogården plan 3  
Forellg. 1, 861 34 Timrå

060163698 eller 060-163698 (Med prefixet)


Merlogården plan 2  
Forellg. 1, 861 34 Timrå

060163697 eller 060-163697 (Med prefixet)

Höga kusten resurscenter ab  
Köpmang. 44, 861 31 Timrå

061120890 eller 0611-20890 (Med prefixet)

Hagalid vård och omsorgsboende  
Bergsg. 2, 861 35 Timrå

060163671 eller 060-163671 (Med prefixet)

Hagalid tallen  
Bergsg. 2, 861 35 Timrå

060163673 eller 060-163673 (Med prefixet)

Hagalid rönnen  
Bergsg. 2, 861 35 Timrå

060163674 eller 060-163674 (Med prefixet)

Hagalid linden plan 2  
Bergsg. 2, 861 35 Timrå

060163672 eller 060-163672 (Med prefixet)

Hagalid bergsgatan  
Bergsg. 2, 861 35 Timrå

060163676 eller 060-163676 (Med prefixet)

Gruppboende omsorgen  
S. köpmang. 19, 861 32 Timrå

060572474 eller 060-572474 (Med prefixet)

Gruppboende omsorgen  
Nyg. 3, 861 33 Timrå

060572915 eller 060-572915 (Med prefixet)

Gruppboende omsorgen  
Tallnäsv. 43, 861 33 Timrå

060576590 eller 060-576590 (Med prefixet)