Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Sunne, (13) resultat


Villans korttids- och stödboende  
Åmbergsv. 59, 686 31 Sunne

056516476 eller 0565-16476 (Med prefixet)

Ulfsbergs korttidsboende  
Ulvsby 13, 686 93 Sunne

056516298 eller 0565-16298 (Med prefixet)

Stödboende frykängen  
Brårudsv. 12, 686 33 Sunne

056516096 eller 0565-16096 (Med prefixet)


Skogsgläntans servicebostad  
Bergskog, 686 91 Sunne

056510002 eller 0565-10002 (Med prefixet)

Parkvillan  
Badhusg. 2, 686 30 Sunne

056516000 eller 0565-16000 (Med prefixet)

Lss-enheten  
Långg. 27, 686 30 Sunne

056516470 eller 0565-16470 (Med prefixet)

Kvarngatans servicebostad  
Kvarng. 11, 686 30 Sunne

056516322 eller 0565-16322 (Med prefixet)


Individ- och familjeomsorg  
Älvg. 38, 686 30 Sunne

056516000 eller 0565-16000 (Med prefixet)

Gylleby behandlingshem  
Gylleby 11, 686 91 Sunne

056510230 eller 0565-10230 (Med prefixet)

Gruppbostad timotejvägen  
Timotejv. 2, 686 31 Sunne

056512023 eller 0565-12023 (Med prefixet)

Gruppbostad brogårdsgatan  
Brogårdsg. 2 h, 686 35 Sunne

056516396 eller 0565-16396 (Med prefixet)

Gruppboendet salla  
Badhusg. 13, 686 30 Sunne

056516318 eller 0565-16318 (Med prefixet)

Boställsvägens servicebostad  
Boställsv. 5, 686 35 Sunne

056516454 eller 0565-16454 (Med prefixet)