Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Sundsbruk, (11) resultat


Ungdomsboende  
Hammarv. 47, 863 32 Sundsbruk

060568433 eller 060-568433 (Med prefixet)

Rådgivningsbyrån i alkohol och narkotikafrågor  
Fillanv. 8, 863 36 Sundsbruk

060192127 eller 060-192127 (Med prefixet)

Gruppboende knektbacken  
Knektbacken 6, 863 33 Sundsbruk

060198959 eller 060-198959 (Med prefixet)


Gruppboende januarivägen 86  
Januariv. 86, 863 35 Sundsbruk

060192811 eller 060-192811 (Med prefixet)

Gruppboende januarivägen 80  
Januariv. 80, 863 35 Sundsbruk

060192659 eller 060-192659 (Med prefixet)

Gruppboende hammarvägen  
Hammarv. 39, 863 32 Sundsbruk

060567420 eller 060-567420 (Med prefixet)

Gruppboende finsta  
Finstav. 36, 863 31 Sundsbruk

060198931 eller 060-198931 (Med prefixet)


Gruppboende aprilvägen  
Aprilv. 141 -145, 863 35 Sundsbruk

060192659 eller 060-192659 (Med prefixet)

Glob ekonomisk förening  
Herrgårdsbacken 3, 863 35 Sundsbruk

060537878 eller 060-537878 (Med prefixet)

Estonte sundsbruk  
Nebulosav. 18, 863 33 Sundsbruk

0606585142 eller 060-6585142 (Med prefixet)

Äldreboende ljustagården  
Söndagsv. 10, 863 34 Sundsbruk

060192917 eller 060-192917 (Med prefixet)