Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Skurup, (15) resultat


Trygghetsboende tryggve  
Tegelg. 19, 274 35 Skurup

0411536169 eller 0411-536169 (Med prefixet)

Trygghetsboende gladan  
Fiskareg., 274 35 Skurup

0411536164 eller 0411-536164 (Med prefixet)

Rörlig personal  
Skurup, 274 32 Skurup

041140947 eller 0411-40947 (Med prefixet)


Lillgården i skurup  
Lillg. 1, 274 35 Skurup

0411536041 eller 0411-536041 (Med prefixet)

Individ och familjeomsorg skurups kommun  
Fiskareg. 5, 274 35 Skurup

0411536372 eller 0411-536372 (Med prefixet)

Fuss-enheten, korttidsboende skolungdom  
St. torgg. 13, 274 34 Skurup

0411536199 eller 0411-536199 (Med prefixet)

Fuss-enheten korttidstillsyn barn, sparven  
Ripav. 1, 274 36 Skurup

0411536306 eller 0411-536306 (Med prefixet)


Fuss-enhet tegelgatan 17  
Tegelg. 17, 274 35 Skurup

0411536197 eller 0411-536197 (Med prefixet)

Fuss-enhet bruksgatan 18  
Bruksg. 18, 274 35 Skurup

0411536194 eller 0411-536194 (Med prefixet)

Fuss-enhet bruksgatan 11  
Bruksg. 11, 274 35 Skurup

0411536193 eller 0411-536193 (Med prefixet)

Flintebro i skurup  
Flintebrog. 2, 274 35 Skurup

0411536419 eller 0411-536419 (Med prefixet)

Dagverksamhet västergatan  
Västerg. 44, 274 32 Skurup

0738560609 eller 073-8560609 (Med prefixet)

Dagverksamhet skurup, kristallen  
Flintebrog. 2, 274 35 Skurup

0411536180 eller 0411-536180 (Med prefixet)

Dagverksamhet och arbetsrehab pomona  
Kyrkog. 31, 274 34 Skurup

0411536214 eller 0411-536214 (Med prefixet)

Dagverksamhet natur folkan  
Västerg. 44, 274 32 Skurup

0738560609 eller 073-8560609 (Med prefixet)