Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Skoghall, (14) resultat


Ungdomsboende  
Nyg. 5 b, 663 30 Skoghall

054515000 eller 054-515000 (Med prefixet)

Socialpsykiatri nygatan  
Nyg. 56, 663 30 Skoghall

054515000 eller 054-515000 (Med prefixet)

Individ och familjeomsorg  
Mörmov. 8, 663 31 Skoghall

054515000 eller 054-515000 (Med prefixet)


Hemtjänst åråsvägen  
Åråsv. 1 a, 663 30 Skoghall

054515000 eller 054-515000 (Med prefixet)

Hemtjänst  
Skoghall, 663 34 Skoghall

054515000 eller 054-515000 (Med prefixet)

Gunnarskärsgården särskilt boende  
Gunnarskärsv. 2, 663 33 Skoghall

054515367 eller 054-515367 (Med prefixet)

Gruppbostad spelvägen  
Spelv. 19, 663 30 Skoghall

054510945 eller 054-510945 (Med prefixet)


Gruppbostad rölovägen  
Rölov. 10, 663 30 Skoghall

054519625 eller 054-519625 (Med prefixet)

Gruppbostad parkvägen  
Parkv. 32, 663 34 Skoghall

054510602 eller 054-510602 (Med prefixet)

Gruppbostad götetorpsvägen  
Götetorpsv. 19, 663 34 Skoghall

054510235 eller 054-510235 (Med prefixet)

Gruppbostad frödingsvägen  
Frödingsv. 3 b, 663 34 Skoghall

054519021 eller 054-519021 (Med prefixet)

Demensverksamheten hammarö kommun  
S. domarev. 15, 663 33 Skoghall

054515338 eller 054-515338 (Med prefixet)

Boendestöd lss  
Spelv. 21, 663 30 Skoghall

054516035 eller 054-516035 (Med prefixet)

Björkhagsgården särskilt boende  
Nyg. 46, 663 30 Skoghall

054515370 eller 054-515370 (Med prefixet)