Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Säffle, (11) resultat


Stödboendet nytorget  
Nytorget 6, 661 42 Säffle

053342215 eller 0533-42215 (Med prefixet)

Hvb ängsstugan  
Krokstad herrgård, 661 94 Säffle

0533681549 eller 0533-681549 (Med prefixet)

Gruppbostad vegagatan  
Vegag. 2 c, 661 33 Säffle

0533681303 eller 0533-681303 (Med prefixet)


Gruppbostad stjärngatan  
Stjärng. 5, 661 32 Säffle

0533681824 eller 0533-681824 (Med prefixet)

Gruppbostad plogvägen/sund  
Plogv. 5, 661 42 Säffle

0533681302 eller 0533-681302 (Med prefixet)

Gruppbostad karlstadsvägen  
Karlstadsv. 6, 661 41 Säffle

0533681301 eller 0533-681301 (Med prefixet)

Gruppbostad jättegatan  
Jättegatan 2, 661 31 Säffle

0533681331 eller 0533-681331 (Med prefixet)


Gruppbostad industrigatan  
Industrig. 14 h, 661 33 Säffle

053341214 eller 0533-41214 (Med prefixet)

Familjehuset hörnan  
Billerudsg. 23, 661 30 Säffle

0533681288 eller 0533-681288 (Med prefixet)

Äldreboende kaptensgården  
Hamng. 3, 661 30 Säffle

0533681867 eller 0533-681867 (Med prefixet)

Äldreboende björkbacken  
Björkbacksg. 2, 661 42 Säffle

0533681850 eller 0533-681850 (Med prefixet)