Fritidsgård i Rusksele, (2) resultat


Grundskola rusksele skola  
Vindelälvsv. 34, 921 94 Rusksele

0950541083 eller 0950-541083 (Med prefixet)

Förskola rusksele  
Vindelälvsv. 34, 921 94 Rusksele

0950541072 eller 0950-541072 (Med prefixet)