Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Ronneby, (12) resultat


Vidablicksvägen 8 särskilda boende  
Vidablicksv. 8, 372 34 Ronneby

0457617714 eller 0457-617714 (Med prefixet)

Sesam, ronneby kommun  
Karlshamnsv. 4, 372 31 Ronneby

0457618556 eller 0457-618556 (Med prefixet)

Råd och stöd ronneby kommun  
Roseng. 10, 372 30 Ronneby

0457618051 eller 0457-618051 (Med prefixet)


Parkdala särskilda boende  
Folkparksv. 14, 372 40 Ronneby

0457617714 eller 0457-617714 (Med prefixet)

Mas, medicinskt ansvarig sköterska  
Karlshamnsv. 4, 372 31 Ronneby

0457618180 eller 0457-618180 (Med prefixet)

Hemtjänst  
Ronneby, 372 37 Ronneby

045770636 eller 0457-70636 (Med prefixet)

Gruppbostad folkparksv  
Folkparksv. 16, 372 40 Ronneby

0457617656 eller 0457-617656 (Med prefixet)


Gruppbostad  
Älgbacken 8, 372 34 Ronneby

0457617672 eller 0457-617672 (Med prefixet)

Gruppbostad  
Lindblomsv. 123, 372 33 Ronneby

0457617669 eller 0457-617669 (Med prefixet)

Dagcenter gläntan  
Vidablicksv. 6, 372 34 Ronneby

0457617700 eller 0457-617700 (Med prefixet)

Dagcenter elsa  
Karlskronag. 31, 372 37 Ronneby

0457617793 eller 0457-617793 (Med prefixet)

Ågårdsbo särskilda boende  
Hälsov. 2, 372 32 Ronneby

0457617734 eller 0457-617734 (Med prefixet)