Fritidsgård i Piteå, (33) resultat


Öppen förskola i familjens hus  
Storg. 17, 941 31 Piteå

0911697660 eller 0911-697660 (Med prefixet)

Nattis ringgatan  
Ringg. 6, 941 64 Piteå

0911696588 eller 0911-696588 (Med prefixet)

Mellangårdskolan  
Furunäsv. 102 a, 941 52 Piteå

0911696933 eller 0911-696933 (Med prefixet)


Krossbergets natur & fritid  
Talltitev. 5, 944 71 Piteå

0911241030 eller 0911-241030 (Med prefixet)

I ur och skur tallkottens förskola  
Svang. 2, 941 64 Piteå

091192092 eller 0911-92092 (Med prefixet)

Grundskola strömnäs skola  
Alv. 1 c, 941 50 Piteå

0911696652 eller 0911-696652 (Med prefixet)

Grundskola rönnskolan  
Lillbrog. 24, 941 33 Piteå

0911696461 eller 0911-696461 (Med prefixet)


Grundskola norrmalmskolan  
Lillbrog. 22, 941 33 Piteå

0911696702 eller 0911-696702 (Med prefixet)

Grundskola munksunds skola  
Kurirv. 2, 941 53 Piteå

0911696583 eller 0911-696583 (Med prefixet)

Grundskola klubbgärdsskolan  
Torsg. 7, 941 39 Piteå

0911696636 eller 0911-696636 (Med prefixet)

Grundskola böle  
Lillmorav. 11, 941 91 Piteå

0911697263 eller 0911-697263 (Med prefixet)

Grundskola backeskolan  
Lillängsg. 4, 941 48 Piteå

0911696052 eller 0911-696052 (Med prefixet)

Fritidshem långskataskolan  
Ostronstigen 2, 941 35 Piteå

0911697656 eller 0911-697656 (Med prefixet)

Förskola trädgården  
Kolmilav. 4, 941 48 Piteå

0911696526 eller 0911-696526 (Med prefixet)

Förskola tallåsen  
Abjörnssons v. 32, 941 64 Piteå

0911697465 eller 0911-697465 (Med prefixet)

Förskola solen  
Elevg. 2, 941 48 Piteå

0911696263 eller 0911-696263 (Med prefixet)

Förskola solbacka  
Annelundsg. 9, 941 36 Piteå

0911697191 eller 0911-697191 (Med prefixet)

Förskola skogsbacken  
N. pitholmsv. 52, 941 46 Piteå

0911697647 eller 0911-697647 (Med prefixet)

Förskola röda huset  
Yrkesv. 40, 944 72 Piteå

0911697446 eller 0911-697446 (Med prefixet)

Förskola pitholms  
Lövholmsv. 92, 941 39 Piteå

0911697682 eller 0911-697682 (Med prefixet)