Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Piteå, (18) resultat


Videvägen  
Videv. 1, 941 42 Piteå

0911697069 eller 0911-697069 (Med prefixet)

Strömnäs gruppbostad  
Strömnäsg. 46, 941 40 Piteå

0911696742 eller 0911-696742 (Med prefixet)

Renens gruppbostad  
Västerg. 4 a, 941 62 Piteå

0911696744 eller 0911-696744 (Med prefixet)


Opalen  
Nils edéns v. 4, 941 33 Piteå

0911697071 eller 0911-697071 (Med prefixet)

Onyxens dagverksamhet, korallens korttids och fr  
Nils edéns v. 2 a, 941 33 Piteå

0911696878 eller 0911-696878 (Med prefixet)

Nygården  
Nyg. 17, 941 31 Piteå

0702450991 eller 070-2450991 (Med prefixet)

Munksunds gruppbostad  
Vandrarstigen 74, 941 53 Piteå

0911696748 eller 0911-696748 (Med prefixet)


Lönnens gruppbostad  
Lillbrog. 20, 941 33 Piteå

0911696740 eller 0911-696740 (Med prefixet)

Liljans gruppboende  
Lillbrog. 5 b, 941 32 Piteå

0911696475 eller 0911-696475 (Med prefixet)

Leopardens gruppbostad  
Hamng. 39, 941 62 Piteå

0911696745 eller 0911-696745 (Med prefixet)

Korttidshem solrosen  
Wåhlinsg. 2, 941 61 Piteå

0911696746 eller 0911-696746 (Med prefixet)

Kollektivet gruppboende  
Wåhlinsg. 2 a, 941 61 Piteå

0911696839 eller 0911-696839 (Med prefixet)

Källbogården äldreboende  
Prästgårdsg. 73 b, 941 37 Piteå

0911696734 eller 0911-696734 (Med prefixet)

Hummerstigens kollektivboende  
Hummerstigen 23, 941 35 Piteå

0911696822 eller 0911-696822 (Med prefixet)

Hamnplans gruppbostad  
Hamnplan 2 b, 941 61 Piteå

0911696741 eller 0911-696741 (Med prefixet)

Familjerådgivning  
Prästgårdsg. 18, 941 31 Piteå

091114881 eller 0911-14881 (Med prefixet)

Berggatan munksund  
Bergg. 45 a, 941 42 Piteå

0911696739 eller 0911-696739 (Med prefixet)

Ankargrunds gruppbostad  
Räkstigen 30 a, 941 35 Piteå

0911696743 eller 0911-696743 (Med prefixet)