Fritidsgård i Oskarshamn, (21) resultat


Södertorns förskola  
Steng. 19, 572 55 Oskarshamn

0491764929 eller 0491-764929 (Med prefixet)

Öppen förskola trollsländan  
Garvareg. 11, 572 32 Oskarshamn

0491764933 eller 0491-764933 (Med prefixet)

Kolberga fritidshem  
Länsmansg. 6, 572 32 Oskarshamn

049188193 eller 0491-88193 (Med prefixet)


Grundskola saltviksskolan  
Skallarev. 10, 572 92 Oskarshamn

049162020 eller 0491-62020 (Med prefixet)

Grundskola norra skolan och fritidshem  
Jungnerg. 9, 572 32 Oskarshamn

0491764460 eller 0491-764460 (Med prefixet)

Grundskola kristinebergskolan  
Arkitektv. 24, 572 61 Oskarshamn

0491764420 eller 0491-764420 (Med prefixet)

Fritidshem ankaret koggen ekan och skeppet  
Norra v. 65, 572 50 Oskarshamn

049188720 eller 0491-88720 (Med prefixet)


Förskola tallbacken  
Karlsborgsv. 48, 572 60 Oskarshamn

0491764907 eller 0491-764907 (Med prefixet)

Förskola stångeborg  
Karlsborgsv. 94, 572 60 Oskarshamn

049188715 eller 0491-88715 (Med prefixet)

Förskola solbacken  
Mäster palms v. 1, 572 55 Oskarshamn

049188729 eller 0491-88729 (Med prefixet)

Förskola sidensvansen  
Långängsv. 2, 572 57 Oskarshamn

049188706 eller 0491-88706 (Med prefixet)

Förskola saltvik  
Skallarev. 10, 572 92 Oskarshamn

0491764941 eller 0491-764941 (Med prefixet)

Förskola och fritidshem norrtorn  
Tornv. 4, 572 32 Oskarshamn

0491764930 eller 0491-764930 (Med prefixet)

Förskola mäster palm  
Mäster palms v. 1, 572 55 Oskarshamn

049188718 eller 0491-88718 (Med prefixet)

Förskola långelid  
Långelid 20, 572 50 Oskarshamn

0491764926 eller 0491-764926 (Med prefixet)

Förskola klockarebacken  
Kommung. 2 -4, 572 50 Oskarshamn

049110475 eller 0491-10475 (Med prefixet)

Förskola humlan  
Hemv. 6, 572 32 Oskarshamn

049188712 eller 0491-88712 (Med prefixet)

Förskola havslätt  
Kvapv. 2 -4, 572 40 Oskarshamn

049188714 eller 0491-88714 (Med prefixet)

Förskola dejegården  
Dejeg. 40, 572 51 Oskarshamn

0491764916 eller 0491-764916 (Med prefixet)

Förskola arken  
Eversgränd 7 c, 572 40 Oskarshamn

0491784214 eller 0491-784214 (Med prefixet)