Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Nyköping, (39) resultat


Väverskan äldreboende  
Tygv. 11, 611 57 Nyköping

0155245338 eller 0155-245338 (Med prefixet)

Västergårdens familjehem  
Bagareg. 43, 611 30 Nyköping

0155245965 eller 0155-245965 (Med prefixet)

Svea quality  
Hamnvägen 15, 611 31 Nyköping

015730460 eller 0157-30460 (Med prefixet)


Stödboende  
Kungsg. 4, 611 31 Nyköping

0155248000 eller 0155-248000 (Med prefixet)

Social omsorg  
Forsgränd 12, 611 32 Nyköping

0155457793 eller 0155-457793 (Med prefixet)

Serviceboende sjökaptensvägen 2  
Sjökaptensv. 2, 611 46 Nyköping

015597345 eller 0155-97345 (Med prefixet)

Serviceboende östra kvarngatan  
Ö. kvarng. 17, 611 34 Nyköping

0155287223 eller 0155-287223 (Med prefixet)


Serviceboende mariebergsvägen  
Mariebergsv. 11, 611 66 Nyköping

0155268657 eller 0155-268657 (Med prefixet)

Serviceboende björkbacksvägen  
Björkbacksv. 1, 611 57 Nyköping

0155268126 eller 0155-268126 (Med prefixet)

Riggargatan äldreboendet  
Riggarg. 4 a, 611 64 Nyköping

0155451902 eller 0155-451902 (Med prefixet)

Omsorgsenheten  
Fruängsg. 4 b, 611 31 Nyköping

0155248000 eller 0155-248000 (Med prefixet)

Nygården öppenvård  
Nygården 1, 611 94 Nyköping

0155248000 eller 0155-248000 (Med prefixet)

Musikskolans stöd- och föräldraförening  
Tessins v. 23, 611 36 Nyköping

0155224066 eller 0155-224066 (Med prefixet)

Mottagningsgrupp vuxen nyköping  
V. kvarng. 42, 611 32 Nyköping

0155248037 eller 0155-248037 (Med prefixet)

Mottagningsgrupp ungdom  
Forsgränd 12, 611 32 Nyköping

0155248000 eller 0155-248000 (Med prefixet)

Mottagningsgrupp barn  
Forsgränd 12, 611 32 Nyköping

0737737031 eller 073-7737031 (Med prefixet)

Korttidshem rosenblom  
Rosenbloms v. 77, 611 39 Nyköping

0155269785 eller 0155-269785 (Med prefixet)

Korttidsboendet skolörtsgången  
Skolörtsgången 37 -41, 611 46 Nyköping

0155457602 eller 0155-457602 (Med prefixet)

Kiladalens gröna omsorg ab  
Bergshammar åby nedre broby, 611 95 Nyköping

0735319808 eller 073-5319808 (Med prefixet)

Joelsson, madeléne  
Kiselv. 14, 611 44 Nyköping

0702935122 eller 070-2935122 (Med prefixet)