Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Nordmaling, (12) resultat


Tallbacken, särskilt boende  
Hemv. 12, 914 31 Nordmaling

093014114 eller 0930-14114 (Med prefixet)

Strandholmen, särskilt boende  
Hemv. 10, 914 31 Nordmaling

093014072 eller 0930-14072 (Med prefixet)

Omega  
Hemv. 14, 914 31 Nordmaling

093014000 eller 0930-14000 (Med prefixet)


Kortidsboende  
Kungsv. 63 b, 914 32 Nordmaling

093014350 eller 0930-14350 (Med prefixet)

Individ- och familjeomsorg  
Kyrkog. 8, 914 33 Nordmaling

093014040 eller 0930-14040 (Med prefixet)

Gruppboende kungsvägen  
Kungsv. 63 d, 914 32 Nordmaling

093014345 eller 0930-14345 (Med prefixet)

Gruppboende hemvägen  
Hemv. 5 n, 914 31 Nordmaling

093014359 eller 0930-14359 (Med prefixet)


Gruppboende hantverkargatan  
Hantverkarg. 3, 914 31 Nordmaling

093014368 eller 0930-14368 (Med prefixet)

Gruppboende envägen  
Env. 1, 914 31 Nordmaling

093014305 eller 0930-14305 (Med prefixet)

Biståndshandläggare, distrikt övre  
Kungsv. 41, 914 32 Nordmaling

093014050 eller 0930-14050 (Med prefixet)

Biståndshandläggare, distrikt nedre  
Kungsv. 41, 914 32 Nordmaling

093014336 eller 0930-14336 (Med prefixet)

Atlas flyktingmottagning boende  
Utåkersv. 21, 914 33 Nordmaling

093014000 eller 0930-14000 (Med prefixet)