Fritidsgård i Mora, (25) resultat


Vattnäs föräldrakooperativ ek för  
Vattnäs byv. 34, 792 97 Mora

025035209 eller 0250-35209 (Med prefixet)

Servicehus noretgården  
Solv. 21, 792 50 Mora

025026825 eller 0250-26825 (Med prefixet)

Selja-långlets friskola ek för  
Samsgärdsv. 34, 792 94 Mora

025031023 eller 0250-31023 (Med prefixet)


Östnors förskola  
Bogghedsv. 58, 792 95 Mora

025017709 eller 0250-17709 (Med prefixet)

Öppen förskola stormyren  
Stormyrv. 1, 792 51 Mora

025026052 eller 0250-26052 (Med prefixet)

Hindrikshedens skola  
Furuv. 27, 792 52 Mora

025026549 eller 0250-26549 (Med prefixet)

Grundskola utmelands skola  
Yvradsv. 41, 792 34 Mora

025026525 eller 0250-26525 (Med prefixet)


Fritidshem vika  
Gruddjerksv. 2, 792 91 Mora

025026056 eller 0250-26056 (Med prefixet)

Fritidshem utmeland  
Yvradsv. 41, 792 34 Mora

025026650 eller 0250-26650 (Med prefixet)

Fritidshem noretskolan lejon och viking  
Norebergsv. 22, 792 50 Mora

025026681 eller 0250-26681 (Med prefixet)

Förskolan pärlan  
Vasag. 24, 792 32 Mora

0768353486 eller 076-8353486 (Med prefixet)

Förskola vika  
Gruddjerksv. 2, 792 91 Mora

025026055 eller 0250-26055 (Med prefixet)

Förskola tuvan  
Tennisv. 1, 792 32 Mora

025026471 eller 0250-26471 (Med prefixet)

Förskola tomtebo  
Monumentsv. 17, 792 34 Mora

025026537 eller 0250-26537 (Med prefixet)

Förskola selja-långlets friskola  
Samsgärdsv. 34, 792 94 Mora

025031019 eller 0250-31019 (Med prefixet)

Förskola rödmyren  
Hallonstigen 2, 792 52 Mora

025026461 eller 0250-26461 (Med prefixet)

Förskola noret  
Lasarettsv. 42, 792 51 Mora

025026455 eller 0250-26455 (Med prefixet)

Förskola klockarhagen  
Klockarv. 15, 792 37 Mora

025026470 eller 0250-26470 (Med prefixet)

Förskola hindriksheden  
Furuv. 27, 792 52 Mora

025026549 eller 0250-26549 (Med prefixet)

Förskola hånåkni  
Svedjärnsv. 1, 792 35 Mora

025026445 eller 0250-26445 (Med prefixet)