Myndigheter i Malmö, (35) resultat


Utbildningsförvaltning  
Storg. 20, 211 42 Malmö

040341000 eller 040-341000 (Med prefixet)

Trafikverkets förarprovskontor  
Agneslundsv. 14, 212 15 Malmö

0771171819 eller 077-1171819 (Med prefixet)

Trafikverket  
Gibraltarg. 7, 211 18 Malmö

0771921921 eller 0771-921921 (Med prefixet)


Tillväxtverket  
Stortorget 9, 211 22 Malmö

086819100 eller 08-6819100 (Med prefixet)

Sydsverige  
Stortorget 9, 211 22 Malmö

040174200 eller 040-174200 (Med prefixet)

Svenska esf-rådet sydsverige  
Stortorget 9, 211 22 Malmö

020333390 eller 020-333390 (Med prefixet)

Stadsdelskansli  
Bergsg. 50, 214 22 Malmö

040341000 eller 040-341000 (Med prefixet)


Södra skånes åklagarkammare  
Porslinsg. 4 a, 211 32 Malmö

0105626010 eller 010-5626010 (Med prefixet)

Skatteverket  
Kattsundsg. 7, 211 26 Malmö

0771567567 eller 0771-567567 (Med prefixet)

Särskilda åklagarkammaren  
Drottningg. 1 d, 212 11 Malmö

0105626930 eller 010-5626930 (Med prefixet)

Samordningsförbundet finsam i malmö  
Skeppsg. 19, 211 11 Malmö

0705943753 eller 070-5943753 (Med prefixet)

S m h i  
Hans michelsensg. 9, 211 20 Malmö

0114958000 eller 011-4958000 (Med prefixet)

Riksenhten för polismål  
Porslinsg. 4, 211 32 Malmö

040174490 eller 040-174490 (Med prefixet)

Region skåne  
Dockplatsen 26, 211 74 Malmö

0443093000 eller 044-3093000 (Med prefixet)

Nordic relocation group  
Föreningsg. 55, 211 52 Malmö

040258870 eller 040-258870 (Med prefixet)

Näringslivsutveckling och internationellt sekret  
Dockplatsen 26, 211 74 Malmö

0443093000 eller 044-3093000 (Med prefixet)

Medborgarservice väster  
Hålsjög. 8, 217 66 Malmö

040346300 eller 040-346300 (Med prefixet)

Malmö kommun områdesutveckling  
Von rosens v. 40, 213 68 Malmö

040341000 eller 040-341000 (Med prefixet)

Malmö åklagarkammare  
Porslinsg. 4 a, 211 32 Malmö

0105626010 eller 010-5626010 (Med prefixet)

Kronofogden  
Masttorget 6, 211 77 Malmö

0771737300 eller 0771-737300 (Med prefixet)