Sporthallar, idrottsplatser, idrottsanläggningar i Lund, (8) resultat


Vipeholmshallen  
St. söderg. 49, 222 23 Lund

046355000 eller 046-355000 (Med prefixet)

Tunahallen  
Warholms v. 10, 224 65 Lund

046357686 eller 046-357686 (Med prefixet)

Tornavallen  
Vallkärrav. 16, 226 51 Lund

046248665 eller 046-248665 (Med prefixet)


Östra torn hallen  
Musikantv. 3, 224 68 Lund

046355183 eller 046-355183 (Med prefixet)

Lunds kommun  
Svenshögsv. 2, 222 41 Lund

046355210 eller 046-355210 (Med prefixet)

Fäladshallen  
Svenshögsv. 25, 226 42 Lund

046355000 eller 046-355000 (Med prefixet)

Eos hallen  
Arkivg. 32, 223 59 Lund

046129669 eller 046-129669 (Med prefixet)


Centrala idrottsplatsen  
Fasanv. 2, 227 32 Lund

046355206 eller 046-355206 (Med prefixet)