Kyrkor, samfund i Lund, (32) resultat


Västra hoby kyrka  
V. hoby kyrka 176, 225 91 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Västerkyrkan  
Byggmästareg. 21, 222 37 Lund

0462112956 eller 046-2112956 (Med prefixet)

Uppståndelsens kapell  
Barav. 2, 222 40 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)


Uggleboden  
Råbyg. 17, 223 61 Lund

046157108 eller 046-157108 (Med prefixet)

Torngården med pastorsexpedition  
Vallkärrav. 14, 226 51 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Stora råby kyrka  
St. råby, 224 80 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Stångby kyrka  
Stångby kyrka, 225 91 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)


Solgården  
Kraftstorg 12 b, 223 50 Lund

041327474 eller 0413-27474 (Med prefixet)

Sjukhusprästexpedition  
Getingev. 4, 222 41 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Sankt olofs kapell  
Barav. 2, 222 40 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

S:t knuts kyrka med församlingsgård  
Linero torg 12, 224 76 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

S:t hans kyrka o. församlingsgård  
Fäladstorget 32, 226 47 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Petersgården  
Trollebergsv. 43, 227 31 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Norra nöbbelövs kyrka o. nöbbelövsgård  
Nöbbelövs byg. 3, 226 53 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Lunds stift  
Kraftstorg 12 b, 223 50 Lund

046155500 eller 046-155500 (Med prefixet)

Lunds pastorat  
Flygelv. 1, 224 72 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Lunds kyrkliga samfällighet  
Barav. 2, 222 40 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Liberiet domkyrkoforum  
Kyrkog. 4, 222 22 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Kyrkoförvaltningen  
Kiliansg. 7, 223 50 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Kristna föreningen filippi  
Sandg. 14 c, 223 50 Lund

0738420166 eller 073-8420166 (Med prefixet)