Krisjourer i Lund, (13) resultat


Växtrummet / cilla ungerth jolis  
Magle stora kyrkogata 2, 223 50 Lund

0707493795 eller 070-7493795 (Med prefixet)

Tjejjouren i lund  
Hårlemans v. 5, 227 30 Lund

046136519 eller 046-136519 (Med prefixet)

Steget och steg 2  
Gröneg. 1, 222 24 Lund

046355997 eller 046-355997 (Med prefixet)


Socialjour lunds kommun  
Box 41, 221 00 Lund

046121299 eller 046-121299 (Med prefixet)

Relationsrådgivningen udda & jämnt  
Klosterg. 14, 222 22 Lund

046129070 eller 046-129070 (Med prefixet)

Kvinnojouren i lund  
St. gråbrödersg. 10, 222 22 Lund

0462700733 eller 046-2700733 (Med prefixet)

Habilitering och hemvårdsverksamhet, omsorg  
S:t lars v. 44, 222 70 Lund

046356201 eller 046-356201 (Med prefixet)


Familjerådgivningsbyrå  
Allhelgona kyrkog. 2, 223 62 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Centris ab  
Prästav. 12, 224 80 Lund

0708635900 eller 070-8635900 (Med prefixet)

Bull consulting ab, marianne  
Raketg. 14, 224 57 Lund

0317115826 eller 031-7115826 (Med prefixet)

Äo-support  
L. söderg. 20 d, 223 53 Lund

0768447675 eller 076-8447675 (Med prefixet)

Amove ab  
Gesällg. 5, 227 36 Lund

046126603 eller 046-126603 (Med prefixet)

Alidasdotters samtalsjour  
Mäster eriks v. 6 c, 224 67 Lund

0703957673 eller 070-3957673 (Med prefixet)