Ideella föreningar, samhällstjänster i Lund, (67) resultat


Winnet skåne föreningen resurscentrum för kvinnor i skåne  
Kyrkog. 17, 222 22 Lund

0707343564 eller 070-7343564 (Med prefixet)

Wermlands nation  
St. tvärg. 13, 223 53 Lund

0462114420 eller 046-2114420 (Med prefixet)

Västgöta nation  
Tornav. 17 b, 223 63 Lund

046145904 eller 046-145904 (Med prefixet)


Trans europe halles  
St. söderg. 64, 222 23 Lund

0768564622 eller 076-8564622 (Med prefixet)

Torns kfuk-kfum:s scoutkår  
Västratornsv. 1, 226 50 Lund

046149058 eller 046-149058 (Med prefixet)

Teater lukkan, aktiv ungdom  
Kiliansg. 13, 223 50 Lund

0736956701 eller 073-6956701 (Med prefixet)

Syföreningar i lunds stift  
Åldermansg. 10, 227 64 Lund

046155500 eller 046-155500 (Med prefixet)


Svenska statistikfrämjandet  
Gyllenkroks allé 27, 222 24 Lund

019176086 eller 019-176086 (Med prefixet)

Studenttv  
Sandg. 2, 223 50 Lund

046137990 eller 046-137990 (Med prefixet)

Stiftelsen redaktionskontoret oikos  
Sölveg. 37, 223 62 Lund

0462223791 eller 046-2223791 (Med prefixet)

Solar  
Gasverksg. 3 a, 222 29 Lund

0443093000 eller 044-3093000 (Med prefixet)

Södra sveriges sjuksköterskehem i lund  
Barav. 9, 222 40 Lund

0703149299 eller 070-3149299 (Med prefixet)

Skånes vindkraftsakademi  
Gasverksg. 3 a, 222 29 Lund

0708468773 eller 070-8468773 (Med prefixet)

Skånes lokala utvecklingsgrupper  
Fabriksg. 2 f, 222 35 Lund

0708154154 eller 070-8154154 (Med prefixet)

Skånes hembygdsförbund  
Porfyrv. 19, 224 78 Lund

046158070 eller 046-158070 (Med prefixet)

Scoutkåren finn  
Kraftstorg 12 a, 223 50 Lund

0413553046 eller 0413-553046 (Med prefixet)

Schybergs filateli  
Bryggareg. 15, 227 36 Lund

046146953 eller 046-146953 (Med prefixet)

Samfällighetsföreningen spexaren  
Sångarev. 26, 224 71 Lund

046158150 eller 046-158150 (Med prefixet)

Reumatikerförening, lundabygdens  
Skifferv. 20, 224 78 Lund

046123170 eller 046-123170 (Med prefixet)

Rebeckalogen nr 15 s:ta gertrud  
Bang. 6, 222 21 Lund

0703527719 eller 070-3527719 (Med prefixet)