Forskning, utveckling i Lund, (156) resultat


Zemission ab  
Scheelev. 17, 223 63 Lund

0707364259 eller 070-7364259 (Med prefixet)

Zelmic ab  
S:t lars v. 45, 222 70 Lund

0462110625 eller 046-2110625 (Med prefixet)

Xintela ab  
Lund, 222 21 Lund

0703291871 eller 070-3291871 (Med prefixet)


Vti, statens väg- och transportforskningsinstitut  
Scheelev. 2, 223 63 Lund

0465407500 eller 046-5407500 (Med prefixet)

Vivoline medical ab  
Propellervägen 16, 224 78 Lund

0462610550 eller 046-2610550 (Med prefixet)

Vfm international ab  
Scheelev. 17 t, 223 63 Lund

0462864052 eller 046-2864052 (Med prefixet)

Vetenskaps-societeten i lund  
Byggmästareg. 4, 222 37 Lund

046122290 eller 046-122290 (Med prefixet)


Veolia water technologies va-ingenjörerna  
Klosterängsv. 11 a, 226 47 Lund

046182150 eller 046-182150 (Med prefixet)

Vattenhallen science center lth  
John ericssons v. 1, 223 63 Lund

0462224351 eller 046-2224351 (Med prefixet)

Universitetet i lund  
Paradisg. 5, 223 50 Lund

0462220000 eller 046-2220000 (Med prefixet)

Uks life science consulting, ab  
Råbyg. 12 d, 223 61 Lund

0706033227 eller 070-6033227 (Med prefixet)

Tycho brahe-observatoriet  
Rudeboksv. 50, 226 55 Lund

040547012 eller 040-547012 (Med prefixet)

Truly translational sweden ab  
Scheelev. 2, 223 63 Lund

0706189075 eller 070-6189075 (Med prefixet)

Triomed ab  
Scheelev. 17 t, 223 63 Lund

0464602000 eller 046-4602000 (Med prefixet)

Timeline bioresearch ab  
Scheelev. 2, 223 63 Lund

0721936303 eller 072-1936303 (Med prefixet)

Tilly medical products ab  
Scheelev. 17, 223 63 Lund

046131010 eller 046-131010 (Med prefixet)

Thylabisco ab  
Uardav. 8 f, 224 71 Lund

0462112661 eller 046-2112661 (Med prefixet)

Tfs trial form support ab  
Scheelev. 2, 223 63 Lund

0462801800 eller 046-2801800 (Med prefixet)

Teologicum  
Helgonav. 3 a, 223 62 Lund

0462229040 eller 046-2229040 (Med prefixet)

Sweden water research, ab  
Scheelev. 15, 223 63 Lund

0722466840 eller 072-2466840 (Med prefixet)