Församlingsexpeditioner i Lund, (15) resultat


Torns församling  
Vallkärrav. 14, 226 51 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Stora råby kyrka  
St. råby byav., 224 80 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Sankt knuts kyrka  
Linero torg 12, 224 76 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)


Sankt hans kyrka  
Fäladstorget 32, 226 47 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

S:t thomas av aquino församling  
L. alg. 8, 223 50 Lund

046140615 eller 046-140615 (Med prefixet)

S:t peters klosters församling  
Trollebergsv. 43, 227 31 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Östra torns församling  
Flygelv. 1, 224 72 Lund

046358785 eller 046-358785 (Med prefixet)


Norra nöbbelövs kyrka  
Nöbbelövs byg. 1, 226 53 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Norra nöbbelövs församling  
Nöbbelövs byg. 3 nöbbelövsgården, 226 53 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Maria magdalena kyrka  
Flygelv. 1, 224 72 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Lunds domkyrkoförsamling  
Kyrkog. 4, 222 22 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Lunds allhelgonakyrka  
Bredg. 34, 222 21 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Lunds allhelgonaförsamling  
Bredg. 34, 222 21 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Helgeandskyrkan  
Nordanv. 11, 222 28 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)

Helgeands församling  
Nordanv. 11, 222 28 Lund

046718700 eller 046-718700 (Med prefixet)