Personlig assistans, personliga ombud i Luleå, (11) resultat


Ren assistans nord, ab  
Axel mårds v. 97, 975 92 Luleå

0920220010 eller 0920-220010 (Med prefixet)

N-bolagen i luleå ab  
Skutg. 2, 973 41 Luleå

0920203580 eller 0920-203580 (Med prefixet)

Luleå kommun omr personlig assistans  
Höstv. 7, 976 33 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)


Kupan dagverksamhet  
Långmyrv. 8, 974 55 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Humana assistans ab  
Varvsg. 53, 972 33 Luleå

092012626 eller 0920-12626 (Med prefixet)

Frösunda omsorg ab - personlig assistans  
Tågg. 6, 973 31 Luleå

0101303000 eller 010-1303000 (Med prefixet)

Ekans dagverksamhet  
Edeforsg. 55, 974 39 Luleå

0920454945 eller 0920-454945 (Med prefixet)


Din förlängda arm ab  
Skutg. 2, 973 41 Luleå

0920203580 eller 0920-203580 (Med prefixet)

Dagverksamhet 10 an  
Notviksv. 10, 973 42 Luleå

092013634 eller 0920-13634 (Med prefixet)

Daglig verksamhet radiomasten  
Radiomasten 12, 973 43 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Daglig verksamhet ängen  
G. lövskärsv. 11, 974 55 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)