Myndigheter i Luleå, (18) resultat


Trafikverkets förarprovskontor  
Sundsbacken 2, 972 42 Luleå

0771171819 eller 077-1171819 (Med prefixet)

Trafikverket  
Sundsbacken 2, 972 42 Luleå

0771921921 eller 0771-921921 (Med prefixet)

Tillväxtverket  
Residensg. 17, 972 38 Luleå

086819100 eller 08-6819100 (Med prefixet)


Svenska esf-rådet övre norrland  
Residensg. 17, 972 38 Luleå

020333390 eller 020-333390 (Med prefixet)

Stadsbyggnadskontor  
Rådstug. 11, 972 38 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Specialpedagogiska skolmyndigheten  
V. varvsg. 1, 972 36 Luleå

0104735000 eller 010-4735000 (Med prefixet)

Övre norrland  
Residensg. 17, 972 38 Luleå

092038480 eller 0920-38480 (Med prefixet)


Länsstyrelsen i norrbottens län  
Stationsg. 5, 972 38 Luleå

0102255000 eller 010-2255000 (Med prefixet)

Kronofogden  
Skeppsbrog. 41, 972 31 Luleå

0771737300 eller 0771-737300 (Med prefixet)

Kriminalvården anstalten luleå  
Kårhusv. 10, 977 56 Luleå

0920214000 eller 0920-214000 (Med prefixet)

Häktet luleå  
Kårhusv. 10, 977 56 Luleå

0772280800 eller 077-2280800 (Med prefixet)

Frivården luleå  
Skeppsbrog. 41, 972 31 Luleå

0772280800 eller 077-2280800 (Med prefixet)

Fritidsförvaltningen  
Skomakarg. 35, 972 41 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Fortifikationsverket  
Luleå, 972 34 Luleå

0104444000 eller 010-4444000 (Med prefixet)

Försäkringskassan  
Storg. 33, 972 32 Luleå

0771524524 eller 0771-524524 (Med prefixet)

Fmv  
Flygstationsv. 4, 972 54 Luleå

087824000 eller 08-7824000 (Med prefixet)

Bergsstaten  
Varvsgatan 41, 972 32 Luleå

0920237900 eller 0920-237900 (Med prefixet)

Åklagarmyndigheten  
Skeppsbrog. 37, 972 31 Luleå

0105626580 eller 010-5626580 (Med prefixet)