Landsting i Luleå, (12) resultat


Ungdomsmottagning stadsviken  
Robertsviksg. 9, 972 41 Luleå

0920284800 eller 0920-284800 (Med prefixet)

Region norrbotten  
Robertsviksg. 7, 972 41 Luleå

0920284000 eller 0920-284000 (Med prefixet)

Mödravårdscentral stadsviken  
Robertsviksg. 9, 972 41 Luleå

0920284800 eller 0920-284800 (Med prefixet)


Mödravårdscentral örnäsets  
Storstigen 20, 974 32 Luleå

0920227712 eller 0920-227712 (Med prefixet)

Mödravårdscentral mjölkudden  
Mjölkuddsv. 75, 973 41 Luleå

0920227760 eller 0920-227760 (Med prefixet)

Mödravårdscentral björkskatan  
Höstv. 7, 976 33 Luleå

0920231010 eller 0920-231010 (Med prefixet)

Mödravårdscentral bergnäset  
Producentv. 10, 972 51 Luleå

0920461909 eller 0920-461909 (Med prefixet)


Folktandvården porsudden  
Professorsv. 7, 977 51 Luleå

092071740 eller 0920-71740 (Med prefixet)

Folktandvården örnäset  
Storstigen 22, 974 32 Luleå

092071740 eller 0920-71740 (Med prefixet)

Folktandvården bergnäset  
Producentv. 10, 972 51 Luleå

092071740 eller 0920-71740 (Med prefixet)

Bup mottagning  
Smedjeg. 3, 972 33 Luleå

092071580 eller 0920-71580 (Med prefixet)

Barnmorskemottagning porsön  
Professorsv. 7, 977 51 Luleå

0920461950 eller 0920-461950 (Med prefixet)