Hemtjänst i Luleå, (11) resultat


Storstigens vård- och omsorgsboende  
Storstigen 28, 974 32 Luleå

0920454804 eller 0920-454804 (Med prefixet)

Luleå energi arena  
Bastug. 6 -8, 972 41 Luleå

0920454400 eller 0920-454400 (Med prefixet)

Lillön hemtjänst  
Docentv. 24, 977 52 Luleå

0920455107 eller 0920-455107 (Med prefixet)


Kulturförvaltning - kulturens hus  
Skeppsbrog. 17, 972 31 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Kronan luleå / luleå kommun  
Kronan 1 a, 974 42 Luleå

0920434000 eller 0920-434000 (Med prefixet)

Kallkällans vård- och omsorgboende  
Lingonstigen 235, 973 33 Luleå

0920454905 eller 0920-454905 (Med prefixet)

Hemtjänst luleå kommun  
Rådstug. 11, 972 38 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)


Hemtjänst bergnäset  
Lingonstigen 235, 973 33 Luleå

0920455055 eller 0920-455055 (Med prefixet)

Focus hemtjänst  
Tullg. 32, 972 39 Luleå

0920455022 eller 0920-455022 (Med prefixet)

Floragruppen hemtjänsten  
Köpmang. 52 c, 972 34 Luleå

0920455017 eller 0920-455017 (Med prefixet)

Bokningscentral idrottsanläggningar idrottsplatser luleå kommuns  
Rådstug. 11, 972 38 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)