Fritidsgård i Luleå, (64) resultat


Vintergatans fritidshem  
Docentv. 2, 977 52 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Vågens förskola  
Upplagsvägen 18, 972 54 Luleå

092094040 eller 0920-94040 (Med prefixet)

Trollnäs förskola ek. för.  
Bowatersv. 7, 972 51 Luleå

0706123738 eller 070-6123738 (Med prefixet)


Spira förskola  
Regementsv. 1 a, 974 42 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Montessoriförskola  
Gymnasiev. 4, 973 32 Luleå

0920456707 eller 0920-456707 (Med prefixet)

Montessori förskola  
Gymnasiev. 4 a, 973 32 Luleå

0920454775 eller 0920-454775 (Med prefixet)

Lillön fritidshem  
Docentv. 2, 977 52 Luleå

0920454702 eller 0920-454702 (Med prefixet)


Kideus fria förskola  
Universitetsv. 1, 977 54 Luleå

0738350311 eller 073-8350311 (Med prefixet)

Kideus ab  
Universitetsvägen 10 a, 977 54 Luleå

092098610 eller 0920-98610 (Med prefixet)

Hertsö fritidsgård  
Hertsötorget 12, 974 52 Luleå

0920453874 eller 0920-453874 (Med prefixet)

Hälsoplanetens förskola  
Jägarstigen 20, 974 39 Luleå

092062220 eller 0920-62220 (Med prefixet)

Grundskola porsöskolan  
Docentv. 2 b, 977 52 Luleå

0920453819 eller 0920-453819 (Med prefixet)

Grundskola montessoriskolan  
Gymnasiev. 4 a, 973 32 Luleå

0920453773 eller 0920-453773 (Med prefixet)

Grundskola klöverträskskolan  
Klöverträskv. 185, 975 91 Luleå

0920457104 eller 0920-457104 (Med prefixet)

Grundskola ersnässkolan  
Ersnäsv. 49, 975 92 Luleå

0920457143 eller 0920-457143 (Med prefixet)

Fritidsgården blixten  
Hertsötorget 12, 974 52 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Framnäsvillans förskola  
Docentv. 2, 977 52 Luleå

0920453290 eller 0920-453290 (Med prefixet)

Förskola vintergatan  
Stormv. 1, 976 34 Luleå

0920453945 eller 0920-453945 (Med prefixet)

Förskola villa kreativa  
Kanotv. 2, 973 32 Luleå

0920454653 eller 0920-454653 (Med prefixet)

Förskola udden  
Forskarv. 153, 977 53 Luleå

0920454773 eller 0920-454773 (Med prefixet)