Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Luleå, (42) resultat


Tjädergränd servicebostad  
Tjädergränd 11, 974 54 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Strandvallens korttidshem  
Tunastigen 22, 973 44 Luleå

0920455640 eller 0920-455640 (Med prefixet)

Stödboende strandviken  
Batteriv. 2, 976 31 Luleå

0920455256 eller 0920-455256 (Med prefixet)


Stödboende kamratbo  
Hagelv. 6, 976 32 Luleå

0920453428 eller 0920-453428 (Med prefixet)

Stödboende hertsöbo  
Domherregränd 22, 974 54 Luleå

0920453091 eller 0920-453091 (Med prefixet)

Stiftelsen strandgården  
Bälingev. 64, 975 94 Luleå

0920252148 eller 0920-252148 (Med prefixet)

Putboende för ensamkommande barn  
Hagelv. 1, 976 32 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)


Putboende för ensamboende barn  
Elevhemsgatan 4, 972 53 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Luleå kommun boende centrum  
Trädgårdsg. 20, 972 38 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Lillstrands förskola och daglig verksamhet herts  
Lillstrandsv. 2, 974 51 Luleå

0920453000 eller 0920-453000 (Med prefixet)

Jobbcenter södra och rådstugan  
Edeforsg. 63, 974 39 Luleå

0920454856 eller 0920-454856 (Med prefixet)

Gruppbostad vesslestigen  
Vesslestigen 10 -12, 974 53 Luleå

0920455086 eller 0920-455086 (Med prefixet)

Gruppbostad västra skolgatan  
Elevhemsgatan 18, 972 53 Luleå

0920455879 eller 0920-455879 (Med prefixet)

Gruppbostad väderleden  
Väderleden 3 c, 976 33 Luleå

0920435062 eller 0920-435062 (Med prefixet)

Gruppbostad tullgatan  
Tullg. 30, 972 39 Luleå

0920453850 eller 0920-453850 (Med prefixet)

Gruppbostad semesterfiraren  
Höstv. 296, 976 33 Luleå

0920455058 eller 0920-455058 (Med prefixet)

Gruppbostad rimfroststigen  
Rimfroststigen 21, 974 51 Luleå

0920435085 eller 0920-435085 (Med prefixet)

Gruppbostad rektorsgatan  
Rektorsg. 12, 972 42 Luleå

0920455879 eller 0920-455879 (Med prefixet)

Gruppbostad regnvägen  
Regnv. 49, 976 32 Luleå

0920455063 eller 0920-455063 (Med prefixet)

Gruppbostad radiomasten  
Radiomasten 21, 973 43 Luleå

0920455073 eller 0920-455073 (Med prefixet)