Barnavårdscentraler i Luleå, (7) resultat


Stadsvikens hälsocentral  
Robertsviksg. 9, 972 41 Luleå

0920284800 eller 0920-284800 (Med prefixet)

Bvc örnäset  
Storstigen 20, 974 32 Luleå

0920227712 eller 0920-227712 (Med prefixet)

Barnavårdscentral stadsviken  
Robertsviksg. 9, 972 41 Luleå

0920284800 eller 0920-284800 (Med prefixet)


Barnavårdscentral porsön  
Professorsv. 7, 977 51 Luleå

0920461950 eller 0920-461950 (Med prefixet)

Barnavårdscentral mjölkudden  
Mjölkuddsv. 75, 973 41 Luleå

0920227760 eller 0920-227760 (Med prefixet)

Barnavårdscentral björkskatan  
Höstv. 7, 976 33 Luleå

0920231010 eller 0920-231010 (Med prefixet)

Barnavårdscentral bergnäset  
Producentv. 10, 972 51 Luleå

0920461909 eller 0920-461909 (Med prefixet)