Fritidsgård i Ludvika, (42) resultat


Öppen förskola  
Ljunghällsv. 1, 771 32 Ludvika

024086000 eller 0240-86000 (Med prefixet)

Läromedelscentralen, öppen förskola och familjec  
Ljunghällsv. 1, 771 32 Ludvika

024086000 eller 0240-86000 (Med prefixet)

Grundskola vasaskolan  
Uppfartsv. 2, 771 32 Ludvika

024086191 eller 0240-86191 (Med prefixet)


Grundskola marnäs  
Domherrevägen 4, 771 50 Ludvika

024086438 eller 0240-86438 (Med prefixet)

Grundskola knutsbo  
Smultronstigen 13, 771 43 Ludvika

024086694 eller 0240-86694 (Med prefixet)

Grundskola junibackens  
Violstigen 2, 771 43 Ludvika

024086694 eller 0240-86694 (Med prefixet)

Grundskola håksbergs  
Solbergsvägen, 771 36 Ludvika

0240565877 eller 0240-565877 (Med prefixet)


Grundskola hagge  
Gruvfogdev. 16, 771 90 Ludvika

0240660491 eller 0240-660491 (Med prefixet)

Grundskola blötbergets  
Saxdalsv. 1, 771 65 Ludvika

024086177 eller 0240-86177 (Med prefixet)

Fritidshem zoo  
Uppfartsv. 2, 771 32 Ludvika

024086434 eller 0240-86434 (Med prefixet)

Fritidshem sörvik  
Sofiebergsv. 14, 771 92 Ludvika

0761262699 eller 076-1262699 (Med prefixet)

Fritidshem östansbo  
Skolv. 1, 771 42 Ludvika

024086615 eller 0240-86615 (Med prefixet)

Fritidshem marnäs  
Domherrevägen 4, 771 50 Ludvika

024086439 eller 0240-86439 (Med prefixet)

Fritidshem lyan  
Smultronstigen 13, 771 43 Ludvika

024086264 eller 0240-86264 (Med prefixet)

Fritidshem lagunen  
Uppfartsv. 2, 771 32 Ludvika

024086747 eller 0240-86747 (Med prefixet)

Fritidshem gläntan  
Smultronstigen 13, 771 43 Ludvika

024086493 eller 0240-86493 (Med prefixet)

Fritidshem blötberget  
Saxdalsv. 1, 771 65 Ludvika

0727138152 eller 072-7138152 (Med prefixet)

Fritidshem arken  
Uppfartsv. 2, 771 32 Ludvika

024086311 eller 0240-86311 (Med prefixet)

Freden förskola  
Fredsg. 27, 771 32 Ludvika

024086078 eller 0240-86078 (Med prefixet)

Förskolan solsidan  
Blomsterv. 11, 771 42 Ludvika

024086303 eller 0240-86303 (Med prefixet)