Fritidsgård i Lomma, (21) resultat


Vinstorpsskolans förskola  
Smultrong. 2, 234 43 Lomma

0406411262 eller 040-6411262 (Med prefixet)

Vinstorpskolan  
Vinstorpsv. 6, 234 31 Lomma

0406411000 eller 040-6411000 (Med prefixet)

Öppen förskola lomma  
Ringv. 11, 234 41 Lomma

0406411356 eller 040-6411356 (Med prefixet)


Lomma kommun  
Akaciag. 2, 234 41 Lomma

0406411000 eller 040-6411000 (Med prefixet)

Korallens förskola  
Skolskeppsg. 15, 234 43 Lomma

040412685 eller 040-412685 (Med prefixet)

Karstorpskolans fritidshem  
Skolskeppsg. 5, 234 43 Lomma

0406411347 eller 040-6411347 (Med prefixet)

Grundskola karstorpsskolan  
Skolskeppsg. 15, 234 43 Lomma

0406411342 eller 040-6411342 (Med prefixet)


Grundskola fladängskolan  
Fladängsgatan 2, 234 40 Lomma

0406411270 eller 040-6411270 (Med prefixet)

Grundskola alléskolan  
Pilg. 15, 234 41 Lomma

0406411561 eller 040-6411561 (Med prefixet)

Förskola strandpaviljongen  
Sjögräsg. 1, 234 33 Lomma

0406411493 eller 040-6411493 (Med prefixet)

Förskola strandängen  
Strandängsg. 4, 234 33 Lomma

0406411277 eller 040-6411277 (Med prefixet)

Förskola smultronstället  
Smultrong. 2, 234 43 Lomma

0406411263 eller 040-6411263 (Med prefixet)

Förskola slåtterängen  
Slåtterv. 19, 234 37 Lomma

0406411424 eller 040-6411424 (Med prefixet)

Förskola lomma montessori  
Prästbergav. 69, 234 35 Lomma

040410701 eller 040-410701 (Med prefixet)

Förskola karstorp  
Skolskeppsg. 3, 234 43 Lomma

0406411272 eller 040-6411272 (Med prefixet)

Förskola brohus  
Brohusv. 3, 234 40 Lomma

0406411083 eller 040-6411083 (Med prefixet)

Förskola bildrike  
Lillevångsg. 1, 234 38 Lomma

0406411206 eller 040-6411206 (Med prefixet)

Förskola båten  
Slipareg. 20, 234 36 Lomma

0406411574 eller 040-6411574 (Med prefixet)

Förskola ängshagen  
Ringv. 11, 234 41 Lomma

0406411365 eller 040-6411365 (Med prefixet)

Förskola åkervindan  
Skolskeppsg. 5, 234 43 Lomma

0406411095 eller 040-6411095 (Med prefixet)