Fritidsgård i Lidingö, (72) resultat


Zenit fritidsgård  
Högsätrav. 4 e, 181 58 Lidingö

087313881 eller 08-7313881 (Med prefixet)

Wasaplatsens montessoriförskola  
Frejavägen 20, 181 32 Lidingö

087317908 eller 08-7317908 (Med prefixet)

Vittra  
Vesslev. 3, 181 45 Lidingö

086362870 eller 08-6362870 (Med prefixet)


Sticklinge fritidsgård  
Forellbacken 1, 181 30 Lidingö

087314620 eller 08-7314620 (Med prefixet)

Sebastian örgev  
Fregattv. 8, 181 37 Lidingö

087673744 eller 08-7673744 (Med prefixet)

Montessoriförskolan skeppet  
Bodalsv. 12, 181 36 Lidingö

087675189 eller 08-7675189 (Med prefixet)

Montessoriförskolan rudalid  
Elfviksv. 74, 181 90 Lidingö

087658888 eller 08-7658888 (Med prefixet)


Montessoriförskolan mimosan  
Stenkilsv. 6, 181 65 Lidingö

087666462 eller 08-7666462 (Med prefixet)

Montessoriförskolan fyren  
Larsbergsv. 44, 181 39 Lidingö

087673247 eller 08-7673247 (Med prefixet)

Montessoriförskolan äpplet  
Bodalsv. 22, 181 37 Lidingö

087672357 eller 08-7672357 (Med prefixet)

Marianas familjedaghem  
Källängsv. 13, 181 45 Lidingö

0701437810 eller 070-1437810 (Med prefixet)

Lottas familjedaghem  
Centralv. 7, 181 60 Lidingö

087659861 eller 08-7659861 (Med prefixet)

Lidingö montessoriförskola  
Holmiavägen 8, 181 31 Lidingö

087654057 eller 08-7654057 (Med prefixet)

Lidingö förskola futuraskolan  
Gåshagaleden 111, 181 66 Lidingö

0767233870 eller 076-7233870 (Med prefixet)

Kyrkans förskola, prästkragen  
Kapellbacken 1, 181 65 Lidingö

0841084801 eller 08-41084801 (Med prefixet)

Kvarnskolan, lidingö församling  
Kvarnv. 1 s:ta annagården, 181 42 Lidingö

0841084800 eller 08-41084800 (Med prefixet)

Kulan fritidsgård  
Högsätrav. 8, 181 58 Lidingö

087313816 eller 08-7313816 (Med prefixet)

Koltrastens förskola ab  
Pyrolav. 9, 181 60 Lidingö

087662706 eller 08-7662706 (Med prefixet)

Killingens förskola  
Herkulesv. 36, 181 64 Lidingö

087661640 eller 08-7661640 (Med prefixet)

Kaspers förskola  
Larsbergsv. 21, 181 38 Lidingö

087651710 eller 08-7651710 (Med prefixet)