Fritidsgård i Kungsbacka, (28) resultat


Skogsallén förskola  
Bissmarksg. 2, 434 31 Kungsbacka

030073111 eller 0300-73111 (Med prefixet)

Örtagårdens förskola  
Lars runebergs g. 78, 434 42 Kungsbacka

030072828 eller 0300-72828 (Med prefixet)

Happy kids kungsbacka ab  
Smörhålev. 5 a, 434 42 Kungsbacka

030012828 eller 0300-12828 (Med prefixet)


Fritidshem älvåkersskolan  
G. älvsåkersv. 2, 434 96 Kungsbacka

0300835479 eller 0300-835479 (Med prefixet)

Förskolan grunden, ek. för.  
Klovstensv. 3, 434 39 Kungsbacka

030012215 eller 0300-12215 (Med prefixet)

Förskola villa emilia  
Teaterg. 12, 434 50 Kungsbacka

0300836580 eller 0300-836580 (Med prefixet)

Förskola tingbergs  
Lundegrens g. 25, 434 33 Kungsbacka

0520659915 eller 0520-659915 (Med prefixet)


Förskola stegatorp  
Hanhals kyrkv. 42, 434 98 Kungsbacka

030019362 eller 0300-19362 (Med prefixet)

Förskola snickargården  
Allmogev. 16, 434 40 Kungsbacka

0300836436 eller 0300-836436 (Med prefixet)

Förskola liljan  
Industrig. 9, 434 32 Kungsbacka

0300836442 eller 0300-836442 (Med prefixet)

Förskola kolla viktor  
G. onsalav. 24, 434 31 Kungsbacka

0300834991 eller 0300-834991 (Med prefixet)

Förskola kolla  
Sleipners v. 19, 434 31 Kungsbacka

0300836146 eller 0300-836146 (Med prefixet)

Förskola kokosnöten  
Blomsterg. 7, 434 43 Kungsbacka

0300836585 eller 0300-836585 (Med prefixet)

Förskola ivarsgården  
Ivarsgårdsg. 30, 434 35 Kungsbacka

030018376 eller 0300-18376 (Med prefixet)

Förskola hede  
Allmogev. 26, 434 40 Kungsbacka

0300836444 eller 0300-836444 (Med prefixet)

Förskola hammerö  
Kaprifolv. 9, 434 44 Kungsbacka

0300838699 eller 0300-838699 (Med prefixet)

Förskola håkansgården  
Kållasgårdsg. 83, 434 36 Kungsbacka

0300835755 eller 0300-835755 (Med prefixet)

Förskola gårdskulla  
Korsg. 17, 434 41 Kungsbacka

0300836516 eller 0300-836516 (Med prefixet)

Förskola forsgläntan  
Forsgläntev. 10, 434 47 Kungsbacka

030035690 eller 0300-35690 (Med prefixet)

Förskola fjärilen  
Oxelv. 10, 434 48 Kungsbacka

0300836451 eller 0300-836451 (Med prefixet)