Fritidsgård i Kumla, (26) resultat


Solhaga förskola  
Fredsg. 9, 692 32 Kumla

019588071 eller 019-588071 (Med prefixet)

Solgläntans förskola  
Balderg. 2, 692 32 Kumla

019588016 eller 019-588016 (Med prefixet)

Solbacka särskilt boende  
Parkg. 15, 692 34 Kumla

019588000 eller 019-588000 (Med prefixet)


Smedens förskola  
Smedsg. 43, 692 38 Kumla

019588402 eller 019-588402 (Med prefixet)

Skogstorps förskola  
Mastg. 7, 692 71 Kumla

019588765 eller 019-588765 (Med prefixet)

Norrgårdens förskola willéngatan 55  
Willéng. 55, 692 38 Kumla

019588396 eller 019-588396 (Med prefixet)

Norrgårdens förskola willéngatan 117  
Willéng. 117, 692 38 Kumla

019588414 eller 019-588414 (Med prefixet)


Myggans förskola  
Frejg. 4, 692 32 Kumla

019588018 eller 019-588018 (Med prefixet)

Matildelunds förskola  
Täbyv. 25, 692 71 Kumla

019588787 eller 019-588787 (Med prefixet)

Malmens förskola andréns väg 21  
Andréns v. 21, 692 37 Kumla

019588033 eller 019-588033 (Med prefixet)

Malmens förskola andréns väg 19  
Andréns v. 19, 692 37 Kumla

019588036 eller 019-588036 (Med prefixet)

Lillhedens förskola  
Hemv. 4, 692 92 Kumla

019588159 eller 019-588159 (Med prefixet)

Kvarngårdens förskola  
Parkg. 17, 692 34 Kumla

019588911 eller 019-588911 (Med prefixet)

Kumlasjöns förskola  
Vattug. 20, 692 31 Kumla

019588021 eller 019-588021 (Med prefixet)

Kullerbyttans förskola  
S. kungsv. 54, 692 38 Kumla

019588423 eller 019-588423 (Med prefixet)

Hästens förskola  
Hagag. 16, 692 32 Kumla

019588012 eller 019-588012 (Med prefixet)

Hardemo förskola  
Brändåsen, 692 93 Kumla

019576104 eller 019-576104 (Med prefixet)

Hällabrottets förskola  
Friskens v. 85, 692 72 Kumla

019588846 eller 019-588846 (Med prefixet)

Fritidshem malmens skola  
Andréns v. 19, 692 37 Kumla

019588000 eller 019-588000 (Med prefixet)

Fritidshem haga  
Hagag. 10, 692 32 Kumla

019588000 eller 019-588000 (Med prefixet)