Fritidsgård i Knivsta, (35) resultat


Vassunda förskola  
Vassunda kyrkskolan 521, 741 91 Knivsta

018381446 eller 018-381446 (Med prefixet)

Särsta förskola, ab  
Forsbyv. 6 f, 741 40 Knivsta

0761408799 eller 076-1408799 (Med prefixet)

S:ta birgittakyrkan öppen förskola  
Häradsv. 2 b, 741 42 Knivsta

018346846 eller 018-346846 (Med prefixet)


Margaretaskolan förskola  
Margaretav., 741 44 Knivsta

018347456 eller 018-347456 (Med prefixet)

Knivstapedagogernas ek för  
Hyvelg. 30, 741 71 Knivsta

018349020 eller 018-349020 (Med prefixet)

Knivsta pastorat  
Häradsv. 2 b, 741 42 Knivsta

018341040 eller 018-341040 (Med prefixet)

Hasselbackens musikförskola  
Högåsv. 7, 741 41 Knivsta

018343820 eller 018-343820 (Med prefixet)


Grundskola segerstaskolan  
Vårsångsv. 7, 741 43 Knivsta

018347840 eller 018-347840 (Med prefixet)

Grundskola lagga skola  
Lagga, 741 93 Knivsta

018347918 eller 018-347918 (Med prefixet)

Grundskola högåsskolan  
Lertagsvägen 1 a, 741 39 Knivsta

018346900 eller 018-346900 (Med prefixet)

Grundskola brännkärrsskolan  
Skogsgläntevägen 15, 741 46 Knivsta

018347050 eller 018-347050 (Med prefixet)

Fröhuset öppen förskola  
Kapellv. 4, 741 30 Knivsta

018347211 eller 018-347211 (Med prefixet)

Fritidshem brännkärrsskolan  
Skogsgläntevägen 15, 741 46 Knivsta

018347000 eller 018-347000 (Med prefixet)

Förskola verktygslådan  
Morkulleg. 6, 741 45 Knivsta

018347192 eller 018-347192 (Med prefixet)

Förskola västra ängby  
Russinv. 17, 741 31 Knivsta

018347935 eller 018-347935 (Med prefixet)

Förskola trollskogen  
Gränsg. 25, 741 46 Knivsta

018347291 eller 018-347291 (Med prefixet)

Förskola tärnan  
Tärnv. 2, 741 42 Knivsta

018347986 eller 018-347986 (Med prefixet)

Förskola tallbacken  
Valloxv. 21, 741 42 Knivsta

018347803 eller 018-347803 (Med prefixet)

Förskola solstigen  
Koloniv. 5, 741 44 Knivsta

018343343 eller 018-343343 (Med prefixet)

Förskola skutan  
Södervägen 14 c, 741 43 Knivsta

018347227 eller 018-347227 (Med prefixet)