Fritidsgård i Kiruna, (31) resultat


Vilan daghem fritidshem förskola  
Skytteg. 16, 981 37 Kiruna

098070313 eller 0980-70313 (Med prefixet)

Tuollavaara skola f-6  
Knäv. 3, 981 41 Kiruna

098070264 eller 0980-70264 (Med prefixet)

Triangelskolan f-9  
Thuleg. 16, 981 38 Kiruna

098070099 eller 0980-70099 (Med prefixet)


Sameskolan i kiruna  
Bäverv. 37, 981 37 Kiruna

098081772 eller 0980-81772 (Med prefixet)

Nya raketskolan f-9  
Forskarev. 2, 981 44 Kiruna

098070503 eller 0980-70503 (Med prefixet)

Norrskenets förskola  
Arent grapeg. 24, 981 33 Kiruna

098070504 eller 0980-70504 (Med prefixet)

Luossavaaraskolan f-6  
Magnetitv. 13, 981 40 Kiruna

098070241 eller 0980-70241 (Med prefixet)


Kulturskolan  
Bromsg. 20, 981 36 Kiruna

098070883 eller 0980-70883 (Med prefixet)

Högalidskolan f-9  
Matojärvig. 25, 981 35 Kiruna

098070240 eller 0980-70240 (Med prefixet)

Fritidshem triangelskolan  
Thuleg. 16, 981 38 Kiruna

098070488 eller 0980-70488 (Med prefixet)

Fritidshem raketskolan  
Forskarev. 2, 981 44 Kiruna

098070533 eller 0980-70533 (Med prefixet)

Fritidshem luossavaaraskolan  
Magnetitv. 13, 981 40 Kiruna

098070250 eller 0980-70250 (Med prefixet)

Fritidshem högalidskolan  
Matojärvig. 25, 981 35 Kiruna

098070736 eller 0980-70736 (Med prefixet)

Fritidshem bergaskolan  
Gruvv. 18 b, 981 33 Kiruna

098070525 eller 0980-70525 (Med prefixet)

Förskolan fjällbjörken  
Lombiav. 2, 981 36 Kiruna

0725216855 eller 072-5216855 (Med prefixet)

Förskola thule  
Thuleg. 24, 981 31 Kiruna

098070572 eller 0980-70572 (Med prefixet)

Förskola noas ark föräldrakooperativ  
Skolg. 11, 981 31 Kiruna

098010131 eller 0980-10131 (Med prefixet)

Förskola lombolo  
Mov. 24, 981 43 Kiruna

098070648 eller 0980-70648 (Med prefixet)

Förskola lokeldaren  
Tågmästareg. 11, 981 34 Kiruna

098070228 eller 0980-70228 (Med prefixet)

Förskola lilla björn  
Tellusv. 13, 981 44 Kiruna

098070592 eller 0980-70592 (Med prefixet)