Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Karlskrona, (40) resultat


Vitus elena särskilt boende  
N. smedjeg. 14 b, 371 32 Karlskrona

0455745374 eller 0455-745374 (Med prefixet)

Västraskär korttidshem  
Idrottsv. 14 a-c västra mark, 371 41 Karlskrona

0455304734 eller 0455-304734 (Med prefixet)

Tvegölja särskilt boende  
Gullberna park 1, 371 54 Karlskrona

0455745481 eller 0455-745481 (Med prefixet)


Träffpunkten  
Ostermansg. 18 trossö, 371 33 Karlskrona

0455305220 eller 0455-305220 (Med prefixet)

Träffpunkt af klint utkiken  
Amiralitetsg. 8, 371 30 Karlskrona

0455304484 eller 0455-304484 (Med prefixet)

Sofiedalsvägen inglatorp  
Sofiedalsvägen, 371 92 Karlskrona

0455304181 eller 0455-304181 (Med prefixet)

Roslunden  
Mejeristv. 5, 371 45 Karlskrona

0455304317 eller 0455-304317 (Med prefixet)


Rosenborgsvägen korttidshem  
Rosenborgsv. 5 a marieberg, 371 43 Karlskrona

0455304854 eller 0455-304854 (Med prefixet)

Råd och stödgruppen roslunden  
Hillerödsv. 37, 371 45 Karlskrona

0455303000 eller 0455-303000 (Med prefixet)

Pantern särskilt boende  
Landsvägsg. 20, 371 39 Karlskrona

0455745472 eller 0455-745472 (Med prefixet)

Norrskensgatan skolbarnstillsyn hässlegården  
Norrskensg. 17 a, 371 51 Karlskrona

0455304648 eller 0455-304648 (Med prefixet)

Lövgrund särskilt boende  
Gullberna park 1, 371 54 Karlskrona

0455745389 eller 0455-745389 (Med prefixet)

Ljungskär särskilt boende  
Gullberna park 1, 371 54 Karlskrona

0455745469 eller 0455-745469 (Med prefixet)

Lisskullan ab  
Brantahallsv. 8, 371 42 Karlskrona

0761643048 eller 076-1643048 (Med prefixet)

Kungshöjden särskilt boende  
Kungsmarksv. 49, 371 44 Karlskrona

0455745449 eller 0455-745449 (Med prefixet)

Klimatgatan korttidshem  
Klimatg. 1 hässlegården, 371 51 Karlskrona

0455304634 eller 0455-304634 (Med prefixet)

Karlskrona kommun gruppbostad  
Nornornas väg 55, 371 53 Karlskrona

0455304409 eller 0455-304409 (Med prefixet)

Karlskrona behandlingshem  
Gullberna park 1, 371 54 Karlskrona

0455304390 eller 0455-304390 (Med prefixet)

Gruppboende västra prinsgatan  
V. prinsg. 1 trossö, 371 30 Karlskrona

0455304689 eller 0455-304689 (Med prefixet)

Gruppboende vädergatan 9 b  
Väderg. 9 b, 371 51 Karlskrona

0455304550 eller 0455-304550 (Med prefixet)