Fritidsgård i Karlskoga, (40) resultat


Vitsippans förskola  
Stolpetorpsv. 90, 691 54 Karlskoga

058661031 eller 0586-61031 (Med prefixet)

Vallmons förskola  
Vallmov. 9, 691 42 Karlskoga

058661057 eller 0586-61057 (Med prefixet)

Ugglans förskola  
Bregårdsg. 26, 691 34 Karlskoga

058662007 eller 0586-62007 (Med prefixet)


Trollets förskola  
Drömstigen 4, 691 47 Karlskoga

058661051 eller 0586-61051 (Med prefixet)

Solbringens förskola  
Bohultsg. 6, 691 33 Karlskoga

058661063 eller 0586-61063 (Med prefixet)

Smedens förskola  
Stackfallsv. 9, 691 53 Karlskoga

058661982 eller 0586-61982 (Med prefixet)

Skogsrundans förskola  
Melkav. 4, 691 42 Karlskoga

058662036 eller 0586-62036 (Med prefixet)


Skogsduvans förskola  
Baggängsv. 3, 691 45 Karlskoga

058661040 eller 0586-61040 (Med prefixet)

Sandtorpets förskola  
Sandtorpsv. 26, 691 51 Karlskoga

0704161078 eller 070-4161078 (Med prefixet)

Sandmo förskola i ur och skur  
Bregårdsg. 24, 691 34 Karlskoga

058662204 eller 0586-62204 (Med prefixet)

Rödhakens förskola  
Knut wistrands v. 4 a, 691 41 Karlskoga

058661911 eller 0586-61911 (Med prefixet)

Rävens förskola  
Carls åbyv. 8, 691 33 Karlskoga

058662048 eller 0586-62048 (Med prefixet)

Prästkragens förskola  
Stjälkv. 10, 691 48 Karlskoga

058661053 eller 0586-61053 (Med prefixet)

Pärlans förskola  
Pärlg. 5, 691 41 Karlskoga

058661895 eller 0586-61895 (Med prefixet)

Österledskyrkans öppna förskola  
Österleden 3, 691 52 Karlskoga

058668825 eller 0586-68825 (Med prefixet)

Österledskyrkan karlskoga  
Österleden 3, 691 52 Karlskoga

058668800 eller 0586-68800 (Med prefixet)

Myrans förskola  
Skrantahöjdsv. 58, 691 46 Karlskoga

058661047 eller 0586-61047 (Med prefixet)

Mårbackas förskola  
Gösta berlings v., 691 38 Karlskoga

058661065 eller 0586-61065 (Med prefixet)

Loviselunds förskola  
Boåsv. 4, 691 33 Karlskoga

058661575 eller 0586-61575 (Med prefixet)

Lonnhyttans skola och förskola  
Lonnhyttan 723, 691 91 Karlskoga

058615025 eller 0586-15025 (Med prefixet)