Myndigheter i Kalmar, (20) resultat


Växtskyddscentralen  
Flottiljv. 18, 392 41 Kalmar

036155000 eller 036-155000 (Med prefixet)

Trafikverkets förarprovskontor  
Scheeleg. 8, 392 38 Kalmar

0771171819 eller 077-1171819 (Med prefixet)

Trafikverket  
Scheeleg. 8, 392 38 Kalmar

0771171819 eller 077-1171819 (Med prefixet)


Skatteverket  
Trädgårdsgatan 15, 392 35 Kalmar

0771567567 eller 0771-567567 (Med prefixet)

Samhällsbyggnadskontoret  
Storg. 35 a, 392 31 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)

Regionförbundet i kalmar län  
Nyg. 34, 392 34 Kalmar

0480448330 eller 0480-448330 (Med prefixet)

Migrationsverket  
Malmbrog. 6, 392 35 Kalmar

0771235235 eller 0771-235235 (Med prefixet)


Länsstyrelsen i kalmar län  
Regeringsgatan 1, 392 31 Kalmar

0102238000 eller 010-2238000 (Med prefixet)

Kultur och fritidsförvaltning  
Tullslätten 4, 392 33 Kalmar

0480450600 eller 0480-450600 (Med prefixet)

Kronofogden  
Malmbrog. 13, 392 35 Kalmar

0771737300 eller 0771-737300 (Med prefixet)

Kriminalvården anstalten kalmar  
Ravelinsg. 2, 392 33 Kalmar

0772280800 eller 077-2280800 (Med prefixet)

Häktet kalmar  
Malmbrog. 12, 392 35 Kalmar

0772280800 eller 077-2280800 (Med prefixet)

Frivården kalmar  
S. malmg. 6, 392 34 Kalmar

0772280800 eller 077-2280800 (Med prefixet)

Försäkringskassan  
Trädgårdsgatan 15, 392 35 Kalmar

0771524524 eller 0771-524524 (Med prefixet)

Falkenbergshuset  
Verkstadsg. 3, 392 39 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)

Bemanningsservice  
Torsåsg. 9, 392 39 Kalmar

0480453783 eller 0480-453783 (Med prefixet)

Återbruket  
Torsåsg. 6, 392 39 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)

Arbetsmiljöinspektionen i växjö distrikt  
Skeppsbrog. 47, 392 31 Kalmar

020258258 eller 020-258258 (Med prefixet)

Aktiva  
Torsåsg. 12, 392 39 Kalmar

0480450134 eller 0480-450134 (Med prefixet)

Åklagarmyndigheten  
Galgg. 4, 392 38 Kalmar

0105626350 eller 010-5626350 (Med prefixet)