Krisjourer i Kalmar, (6) resultat


Utgång  
Kaggensg. 21 -23, 392 32 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)

Socialförvaltning paletten  
Slottsv. 1, 392 33 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)

Kris kriminellas revansch i samhället  
Storg. 57, 392 31 Kalmar

048020793 eller 0480-20793 (Med prefixet)


Kalmar kvinnojour  
Box 306, 391 23 Kalmar

048019155 eller 0480-19155 (Med prefixet)

Fas  
Norra v. 50 a, 392 35 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)

Alternativ till våld  
S. långg. 34, 392 31 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)