Hemtjänst i Kalmar, (39) resultat


Kalmar kommun  
Torsåsg. 1 b, 392 39 Kalmar

0480453500 eller 0480-453500 (Med prefixet)

Kalmar kommun  
Torsåsg. 14, 392 39 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)

Kalmar kommun  
Två bröders v. 11 h, 393 58 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)


Kalmar kommun  
Franska v. 6, 393 56 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)

Kalmar kommun  
S. långg. 40, 392 31 Kalmar

0480450160 eller 0480-450160 (Med prefixet)

Kalmar kommun  
Kaggensg. 40 a, 392 32 Kalmar

0480453771 eller 0480-453771 (Med prefixet)

Kalmar kommun  
Kaggensg. 42, 392 32 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)


Kalmar kommun  
Stortorget 42, 392 31 Kalmar

0480450000 eller 0480-450000 (Med prefixet)

Hemtjänst wollinska  
Bremerg. 27, 392 33 Kalmar

0480452556 eller 0480-452556 (Med prefixet)

Hemtjänst varvsholmens  
Varvsgatan 19, 392 30 Kalmar

0480453568 eller 0480-453568 (Med prefixet)

Hemtjänst tegelviken, malmen o. lasarettsområdet  
Trädgårdsg. 20, 392 35 Kalmar

0480453646 eller 0480-453646 (Med prefixet)

Hemtjänst tegelviken  
Ståthållareg. 50 a, 392 44 Kalmar

0480453728 eller 0480-453728 (Med prefixet)

Hemtjänst surrebäcken  
Förlösav. 8 j, 393 65 Kalmar

0480452641 eller 0480-452641 (Med prefixet)

Hemtjänst smedby, trekanten o. rinkabyholm  
Trädgårdsg. 20, 392 35 Kalmar

0480453712 eller 0480-453712 (Med prefixet)

Hemtjänst smedby  
Ebbetorpsv. 3, 394 70 Kalmar

0480452505 eller 0480-452505 (Med prefixet)

Hemtjänst skogsråets  
Drottning blankas v. 9, 393 52 Kalmar

0480453763 eller 0480-453763 (Med prefixet)

Hemtjänst oxhagen  
Daléng. 14, 392 38 Kalmar

0480453604 eller 0480-453604 (Med prefixet)

Hemtjänst norrlidens  
Lille bullens v. 1 e, 393 58 Kalmar

0480453533 eller 0480-453533 (Med prefixet)

Hemtjänst norrliden, björkudden o. bergavik  
Trädgårdsg. 20, 392 35 Kalmar

0480453805 eller 0480-453805 (Med prefixet)

Hemtjänst norrgårdsgruppen  
Stagneliusg. 31, 392 34 Kalmar

0480453634 eller 0480-453634 (Med prefixet)