Fritidsgård i Kalmar, (52) resultat


Waldorfförskolan amandas ekonomiska före  
Nybrov. 30 a, 394 70 Kalmar

0480479322 eller 0480-479322 (Med prefixet)

Vänsterpartiet kalmar län  
Stagneliusg. 31, 392 34 Kalmar

0737108530 eller 073-7108530 (Med prefixet)

Silvergärdssskolan  
Skolv. 1, 394 70 Kalmar

0480452030 eller 0480-452030 (Med prefixet)


Silvergärdsskolan, förskola  
Kroggärdesv. 2, 394 70 Kalmar

0480452090 eller 0480-452090 (Med prefixet)

Rinkabyholms förskola stjärnan  
Kaveldunsv. 7, 394 77 Kalmar

0480452176 eller 0480-452176 (Med prefixet)

Oxhagsskolan, förskoleklass, förskola och fritid  
Daléng. 16, 392 38 Kalmar

0480453172 eller 0480-453172 (Med prefixet)

Öppna förskolan måsen  
Skeppsbron 9, 392 31 Kalmar

0480453358 eller 0480-453358 (Med prefixet)


Montessoriförskolan backsippan  
Fabriksgatan 21, 392 34 Kalmar

048088069 eller 0480-88069 (Med prefixet)

Montessori regnbågen  
Djurängsv. 33, 393 54 Kalmar

0480432215 eller 0480-432215 (Med prefixet)

Kungsgatans personalkooperativ ek för  
Kungsg. 23, 392 46 Kalmar

0480422505 eller 0480-422505 (Med prefixet)

Kalmar waldorfskola  
Ståthållareg. 50 a, 392 44 Kalmar

0480479650 eller 0480-479650 (Med prefixet)

Jb gymnasiet  
Nyg. 30, 392 34 Kalmar

0480466000 eller 0480-466000 (Med prefixet)

Gundskola barkestorpsskolan  
Odlingsv. 3, 394 71 Kalmar

0480452000 eller 0480-452000 (Med prefixet)

Grundskola falkenbergsskolan  
Falkenbergsv. 12, 392 44 Kalmar

0480453300 eller 0480-453300 (Med prefixet)

Grundskola dörbyskolan  
Tiltv. 6, 394 71 Kalmar

0480452060 eller 0480-452060 (Med prefixet)

Fritidsgård smedby  
Odlingsv. 3, 394 71 Kalmar

0480452965 eller 0480-452965 (Med prefixet)

Fritidsgård nova  
Norrlidsv. 168, 393 57 Kalmar

0480450730 eller 0480-450730 (Med prefixet)

Fritidsgård funkabo  
Funkabov. 4, 393 51 Kalmar

0480450735 eller 0480-450735 (Med prefixet)

Fritidsgård  
Falkenbergsv. 12, 392 44 Kalmar

0480453312 eller 0480-453312 (Med prefixet)

Förskolan lysmasken  
Smålands lejons v. 15, 393 58 Kalmar

0480453049 eller 0480-453049 (Med prefixet)