Församlingsexpeditioner i Kalmar, (9) resultat


Två systrars församling  
Lille bullens v. 1, 393 58 Kalmar

0480421460 eller 0480-421460 (Med prefixet)

Svenska kyrkan kansli  
S. vallg. 25, 392 31 Kalmar

0480421400 eller 0480-421400 (Med prefixet)

S:ta birgitta församling  
Villag. 2, 393 51 Kalmar

0480421450 eller 0480-421450 (Med prefixet)


S:t johannes församling  
Hanellsg. 5, 392 44 Kalmar

0480421430 eller 0480-421430 (Med prefixet)

Katolska kyrkan  
Malmbrog. 3, 392 35 Kalmar

048010563 eller 0480-10563 (Med prefixet)

Kalmar domkyrkoförsamling  
Stortorget, 392 32 Kalmar

048012300 eller 0480-12300 (Med prefixet)

Heliga korsets församling  
Kungsgårdsv. 2 b, 392 37 Kalmar

0480421440 eller 0480-421440 (Med prefixet)


Förlösa-kläckeberga församling  
Förlösav. 3, 393 64 Kalmar

0480447180 eller 0480-447180 (Med prefixet)

Fastighet- och begravningsverksamheten  
S. vallg. 25, 392 31 Kalmar

0480421400 eller 0480-421400 (Med prefixet)