Elförsäljning i Kalmar, (9) resultat


Vattenfall vindkraft ab  
Bredbandet 1, 392 30 Kalmar

087395000 eller 08-7395000 (Med prefixet)

Vattenfall services nordic ab  
Bredbandet 1, 392 30 Kalmar

087395000 eller 08-7395000 (Med prefixet)

Timmernabbens tandtekniska laboratorium ab  
Oxhagsv. 2 a, 392 38 Kalmar

049923755 eller 0499-23755 (Med prefixet)


Kraftvärmeverket  
Moskogen 201, 395 91 Kalmar

0480451000 eller 0480-451000 (Med prefixet)

Kalmarsund vind  
Trångsundsv. 20, 393 56 Kalmar

0480451145 eller 0480-451145 (Med prefixet)

Kalmar energi elnät ab  
Trångsundsv. 20, 393 56 Kalmar

0480451145 eller 0480-451145 (Med prefixet)

Hetvattencentral  
Smedjeg. 4, 392 39 Kalmar

0480451000 eller 0480-451000 (Med prefixet)


Helianthemum vind ab  
Utrustningskajen 3, 392 30 Kalmar

0485669310 eller 0485-669310 (Med prefixet)

Energikontor sydost ab  
V. sjög. 17, 392 32 Kalmar

0470765560 eller 0470-765560 (Med prefixet)